AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Dünya Bankası ile TKYB Türk İmalatçıların Karbon Emisyonlarını Azaltmalarını Desteleyecek bir Kredi Anlaşması İmzaladı

Turkishtime Dergi

Dünya Bankası ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) dün Türkiye’deki sanayi işletmelerinin hava kirletici madde ve sera gazı emisyonlarını azaltmalarını desteklemek amacıyla 416 milyon ABD$ tutarında bir kredi anlaşması imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı garantörlüğünde sağlanan kredi, Türkiye Sanayi Emisyonlarını Azaltma Projesi (TIER) yoluyla Türkiye’deki imalatçılar için uzun vadeli finansman olanakları sağlayacaktır. Proje özellikle çevre, iklim, üretkenlik, sağlık ve dirençlilik üzerinde olumsuz etkileri olan zararlı emisyonları azaltacak temiz teknolojileri ve prosesleri uygulamaya koyabilmeleri amacıyla imalat sektörünü hedefleyecektir.

TIER projesi, sanayinin yeşil dönüşümü için ihtiyaç duyulan uzun vadeli finansmana erişimi kolaylaştırarak, faydalanıcı imalatçıların parçacık madde emisyonlarını yüzde 40 ve azot oksit emisyonlarını yüzde 30 oranında, sera gazı emisyonlarını ise yılda  220.000 ton kadar azaltmayı amaçlamaktadır.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez proje ile ilgili olarak şunları vurguladı:“Sanayi sektöründen kaynaklı emisyonların azaltılması, Türkiye’nin sanayi işletmelerinin küresel piyasadaki rekabet güçlerinin arttırılmasında çok büyük önem taşımaktadır. Dünya Bankası Türkiye’nin iddialı iklim ve çevre politikalarının ve hedeflerinin önündeki kilit engelleri ortadan kaldırma çabalarını desteklemekten mutluluk duymaktadır.

Türkiye’de, toplam sera gazı emisyonlarının yüzde 28’ini ve parçacık madde emisyonlarının yüzde 35’ini oluşturan sanayi sektörü zararlı emisyonlara önemli ölçüde katkıda bulunan bir sektördür.

Bugün imzalanan anlaşma, TIER projesinin Dünya Bankası Grubu (WBG) İcra Direktörleri Kurulu tarafından 1 Nisan 2024 tarihinde onaylanması üzerine imzalandı.  Kredi Anlaşması Washington D.C.’deki WBG merkezinde TKYB Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Öztop tarafından, garanti anlaşması ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Genel Müdür Kerem Dönmez tarafından imzalandı.  Dünya Bankası’nı ise Humberto Lopez temsil etti.

TIER projesi, Türkiye’nin enerji, ulaştırma, sanayi, şehircilik, tarım, su ve orman yönetimi dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki yeşil dönüşüm çabaları için sağladığı daha geniş kapsamlı Dünya Bankası desteğinin bir parçasını oluşturmaktadır.