AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Fiyat İstikrarı Komitesi'nde 7 karar alındı

Turkishtime Dergi

Enflasyon ve Ukrayna konularının görüşüldüğü Fiyat İstikrarı Komitesi'nin üçüncü toplantısında, gıda ve hammadde arz güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasından, haksız fiyat belirleyenlere cezai müeyyidelerin uygulanmasına kadar bir dizi karar alındı.

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin üçüncü toplantısında enflasyon ve Ukrayna konuları ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda enflasyonda son dönemdeki artışın sebepleri ve Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin ülkedeki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği risklerin ele alındığı bildirildi.

Toplantıda alınan kararlar şöyle:

"1. Enflasyon ile mücadelenin, tüm kurumlarımız tarafından bütüncül bir bakış açısıyla önceliklendirilmesine,

  1. Bakanlıklarımızla koordinasyon içerisinde, işletmelerin denetlenmesine ve ürün ile hizmet satışlarında piyasa gerçekleriyle uyuşmayan haksız fiyat belirleyenlere cezai müeyyidelerin uygulanmasına,
  2. Mali disiplinden taviz vermeden yönetilen-yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın alım gücünün desteklenmesine yönelik uygulamaların sürdürülmesine,
  3. Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin olası yansımalarını etkin şekilde yönetebilmek ve başta hububat ve yağlı tohumlar olmak üzere gıda ve ham madde arz güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla üretim aşamasından yurt içi satış ve dış ticaret dahil tüm ticari aşamalarda gerekli tedbirlerin vatandaşlarımızın lehine uygulanmasına,

5.Yaygın perakende zincirlerinde ürün ve şube bazlı fiyatların dijital platformlarda açık veri olarak yayınlanması yoluyla adil ve serbest rekabetin sürekliliğinin izlenebilmesi ve tüketicilerin bilgiye kolay erişiminin sağlanması için ilgili Bakanlıkların gerekli çalışmaları yapmasına,

  1. Başta enerji olmak üzere, tüm kaynakların verimli kullanılmasına yönelik işletmelerimize sunulan desteklerin artırılmasına,
  2. Kamudaki tasarruf tedbiri uygulamalarının sıkı bir şekilde takip edilmesine karar verilmiştir."