ARGE 250


İSO Başkanı Bahçıvan: Türkiye verimlilik artışına odaklanmalı

Turkishtime Dergi

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, son yıllarda gerek küresel ekonomide gerekse Türkiye’de verimlilik artışı sağlanamadığına dikkat çekerek “Oysa verimlilik; büyümenin ve küresel ölçekte rekabetin anahtarı ve üretkenlik kalitesinin de çok önemli bir göstergesi” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin ağustos ayı olağan toplantısı “İSO 500 Büyük Araştırmalarının Işığında Sanayinin Mevcut Durumu ve Gelecek Perspektifi” ana gündemi ile gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, gazeteci Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gazeteci Dr. Şeref Oğuz, EDS Danışmanlık’tan Dr. Can Fuat Gürlesel ve Besfin Danışmanlık’tan Ferda Besli’nin katılımıyla ana gündeme ilişkin bir panel de yapıldı.

Odakule Fazıl Zobu Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yarım yüzyılı aşkın birikimiyle Türk sanayinin gelişimi açısından çok değerli bir arşiv niteliği taşıyan İSO 500 Büyük Araştırmasının bilim ve teknolojiye yatırım yapmadan uluslararası piyasalarda üstünlüğü sağlamanın ve refah düzeyini artırmanın mümkün olmayacağını apaçık bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için kaynakların sınırlı kalmaya devam edeceğini ve mevcut üretim yapısı ve modeliyle çok fazla yol alma imkanının olmadığını vurgulayan Bahçıvan “Bu noktada var olan kaynakların daha rasyonel ve etkin kullanılması, sanayimizin inovasyon yetkinliğinin artırılması, teknolojiye, Ar-Ge’ye daha fazla yatırım yapılması, yüksek katma değerli üretim yapısına geçilmesi, eğitimli ve nitelikli işgücünün oluşturulması gibi pek çok önemli hedefimiz var. Ancak en az bunlar kadar önemli bir diğer hedefimiz de verimlilik olmalı. Zira son yıllarda gerek küresel ekonomide gerekse ülkemizde verimlilik artışı sağlayamıyoruz” dedi.

Verimlilik, üretkenliğin kalitesinin göstergesi

Uzun dönemde büyümenin ve küresel ölçekte rekabetin anahtarı olan verimliliğin aslında üretkenliğin kalitesinin de bir göstergesi olduğuna değinen Bahçıvan “Daha iyi teknolojiler, daha iyi organizasyonlar ve daha iyi fikirler, üretkenlik artışının temelini oluşturmaktadır. Odağında verimliliğin olduğu 21. yüzyılda tek tek sektörler değil, disiplinler arası bütüncül yaklaşım ve çalışma ortamı ile katma değer yaratacak alanlara odaklanarak fark yaratmak, ekosistem oluşturmak öne çıkmaktadır. Dolayısıyla; önümüzdeki dönemde katma değeri yüksek ve ülkemiz açısından kritik önem arz eden sektörlerde kendi işletmelerimizle, kendi KOBİ’lerimizle, kendi sağlıklı finansmanımızla, kendi insan kaynağımızla, kendi ürünlerimizi üretmek ve dünya piyasalarından daha fazla pay almamızı sağlayacak dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız” dedi.

21. yüzyılın pek çok alanda olduğu gibi üretim ve sanayi anlayışında da büyük değişimleri beraberinde getirdiğini söyleyen Bahçıvan, şöyle konuştu: “Bu yüzyılın üretim ve sanayi anlayışı eskisinden gerçekten çok farklı. Rekabet her geçen gün artarken, ne mutlu, sanayicilik yeni nesil bir anlayışla tüm dünyada yeniden değer kazanıyor. Diğer yandan, sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye en istikrarlı ve en kaliteli katkıyı sanayinin yapabileceği anlayışı giderek daha fazla kabul görüyor. Tüm sanayicilerimizin bu değişimlere kendilerini en iyi şekilde hazırlayacaklarına yürekten inanırken, İstanbul Sanayi Odası olarak kendilerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vereceğimizi ifade etmek istiyorum.”