AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


En büyük güneş enerjisi santrali nerede açıldı?

Barış Soydan

Türkiye’nin tek projede en yüksek kapasiteli güneş enerjisi santrali Anel Grup tarafından Malatyaİnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde açıldı. Anel Grup, bu proje ile Turgut Özal TıpMerkezi’nin elektrik ihtiyacının yüzde 33’ünü karşılayacak.

Türkiye’de bugüne kadar tek projede yapılan en yüksek kapasiteli fotovoltaik güneş enerjisi santraliprojesi olarak da adlandırılan, çevre ve canlı hayatına son derece duyarlı olanTurgut Özal Tıp Merkezi 5,3 MWp güneş enerjisi santrali ile, yılda 4 bin ton karbonsalınımının önüne geçilecek ve Turgut Özal Tıp Merkezi’nin elektrik ihtiyacınınyüzde 33’ü karşılanacak. Ayrıca santral, yıllık 8,5 GWh elektrik üretimisonucunda yıllık yaklaşık 2,25 milyon m3 doğalgaz tüketimini önleyecek.

Turgut Özal Tıp Merkezi’neyılda 8,5 GWh büyüklüğünde elektrik enerjisi olarak katkı sağlayan güneş enerjisi santrali, görsel kirliliği de minimize edecek şekilde tasarlandı. Taşıyıcısistem üzerinde bulunan, yerden sadece 1,8 metre yüksekliğe sahip olan güneşpanelleri, bölgede meydana gelen sert rüzgâr yükünü karşılayacak şekildeprojelendirildi. Anel Grup, imalat aşamasında 90 yerel saha çalışanına istihdamsağlayan güneş enerjisi santrali projesinin tamamlanmasıyla birlikte toplamda 7tam zamanlı çalışanı da bünyesine kattı.

Açılış töreninde konuşan ve diğer üniversitelere ve kurumlara örnekteşkil edecek nitelikte öncü bir projeye imza attıklarını belirten AnelEnerji Proje Koordinatörü Enver Kır şöyle dedi:

“Lisanssız elektriküretimine ilişkin yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen bu projemiz,üniversite kurumu tarafından yaptırılan, Türkiye’deki tek projede enyüksek kapasiteli güneş enerjisi santrali olma özelliğini taşıyor. Ayrıcaihtiyaç fazlası enerjinin satışı yapılarak kar elde etmek amaçlanmadığından,üniversitelere tanınan haklar gereğince 1 MW üzerinde kurulu güce sahip teklisanssız santral. AnelEnerji olarak, birçok açıdan örnek teşkil edecek buprojenin önemini benimsedik ve santralde kullanılan tüm ekipmanlar için yüksekverimliliğe sahip ürünleri tercih ederek kurulumun her aşamasını büyük bir titizlikletamamladık. Ayrıca projemizde, santral sahası içerisinde inşa edilen idaribinada bulunan SCADA sistemi odası ile kapsamlı veri izleme, kaydetme vehaberleşme yapılıyor. Proje bu özelliği ile de farklılıklarından birini ortaya koyuyor”şeklinde konuştu.