AR-GE 250 AR-GE 250 AR-GE 250


Jeotermal'in en büyük yatırımcısı

Ersin Kaplan

Enerji sektörünün güçlü şirketlerinden Zorlu Enerji Grubu, planladığı yeni yatırımlarla sektörel gücünü artırma faaliyetlerine devam ediyor. 2018 yılının sonuna kadar pek çok yatırımı tamamlayacak olan Zorlu Enerji Grubu'nun Genel Müdürü Sinan Ak, “Kurulu gücümüzü 1.600 megavata çıkaracağız” diyor. Zorlu Enerji Grubu’nun temelleri 1993 yılına kadar dayanıyor. Şirket, grubun halka açık şirketi Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş tarafından yürütülen elektrik ve buhar üretimi ve satışı faaliyetlerinin yanı sıra elektrik satışı ve ticareti, enerji santrallerinin projelendirme aşamasını da kapsayacak şekilde “anahtar teslimi” olarak inşası, enerji santrallerinin uzun süreli işletme, bakım ve onarımı, doğalgaz satışı ve ticareti faaliyetleri ile entegre hizmet sunma yetkinliğine sahip. Zorlu Enerji Grubu'nun yurtiçinde ve yurtdışında 612 megavatlık beş doğalgaz, 113 megavatlık yedi hidroelektrik, 95 megavatlık iki jeotermal ve 191 megavatlık iki de rüzgar santrallerinden oluşmak üzere toplam 1.011 megavatlık kurulu gücü bulunuyor. Rusya doğalgaz santrali ile birlikte ise toplam 1.231 megavatlık kurulu gücü yönetiyor. Zorlu Enerji Grubu Genel Müdürü Sinan Ak, “Türkiye’nin en büyük yatırımcısı olduğumuz jeotermal alanında ise kurulu gücümüzü 300 megavatın üzerine çıkaracağımızı öngörüyoruz” diyor...

Zorlu Enerji Grubu’nun enerji sektöründe bugün eriştiği kapasiteye dair bilgi verir misiniz?

Zorlu Enerji Grubu santrallerinde, yüksek verimlilik hedefine uygun bir üretim süreci işletiliyor. Bu kapsamda santrallerde gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarını önlemek, çeşitli atıkların geri kazanımı veya ileri teknoloji ile üretim yapılıyor. Yaşam kalitesini bozmadan enerji tüketimini azaltmak, süreçlerde asgari enerji ile azami performansı sağlamak ve doğalgaz santrallerinde atık ısıyı kullanmak Zorlu Enerji’nin enerji verimliliği anlayışının başlıca unsurları arasında yer alıyor. Buna göre geliştirme yatırımlarımızda da tüm santral ve işletmelerinde bu üç adımı uygulayacak ortamların tespitine yoğunlaşıyoruz, makine ve donanımlarını bu amaçlara hizmet edecek şekilde seçiyoruz. Enerji verimliliğini, yaşam kalitesini bozmadan enerji tüketimini azaltmak, süreçlerde asgari enerji ile azami performansı sağlamak ve doğalgaz santrallerinde atık ısıyı kullanmak şeklinde tanımlıyoruz. Geliştirme yatırımlarını tüm santral ve işletmelerinde bu üç adımı uygulayacak ortamların tespitine yoğunlaşarak, makine ve donanımlarını bu amaçlara hizmet edecek şekilde seçiyoruz.

Kurulu gücünüz içerisinde yenilenebilir enerjinin payı ne kadar? Sürdürülebilirliğe örnek olarak gösterebileceğiniz projelerinizden bahseder misiniz?

Ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan bütünlüklü yatırımlarla enerjinin arz güvenliğine ve sürdürülebilirliğe katkı sunma hedefiyle yurtiçi kurulu gücümüzün yüzde 54’ünü, toplam kurulu gücümüzün ise yüzde 40’a yakınını yenilenebilir enerji kaynaklarından üretiyoruz. Ülkemizin en büyük yatırımcısı olduğumuz jeotermal alanında, Denizli’de iki fazda hayata geçirdiğimiz 80 megavatlık Kızıldere II jeotermal santralimiz, Türkiye’nin en büyük ve entegre tek tesisi olma özelliği taşıyor. Kızıldere Jeotermal Santralimiz, güncel teknolojilere sahip, yüksek verimlilikle faaliyet gösteren, çevreci ve sürdürülebilir bir enerji santrali. Kızıldere Jeotermal Santralimizde, kullanıldıktan sonra kalan sıcak suyun yüzde 99’u da reenjeksiyon ile yer altına yeniden gönderilmek suretiyle kaynağın sürdürülebilirliği sağlanıyor ve deşarj yapılmıyor.

Küresel boyutta da yatırımlarınız bulunuyor. Bu yatırımlarınızı da öğrenebilir miyiz?

Pakistan’da 151 milyon dolar yatırımla 2013’te faaliyete geçen 56.4 megavatlık rüzgar santralimiz yılda 159 milyon kilovatsaat elektrik üretiyor. Pakistan’ın uluslararası yatırımla hayata geçen ilk rüzgar santrali 20 yıl boyunca nüfusunun yüzde 30’undan fazlasının elektriğe erişiminin olmadığı Pakistan’da yılda 350 bin kişinin evini aydınlatıyor. Zorlu Enerji, İsrail elektrik piyasasına giren ilk özel sektör kuruluşlarından biri olarak ortaklarıyla birlikte hayata geçireceği santraller ile İsrail elektrik sektörünün önemli oyuncularından biri olma özelliği de taşıyor. 2014’te devreye aldığımız ve yüzde 25 paya sahip olduğumuz İsrail’deki Dorad Doğalgaz Çevrim Santrali, 840 megavat kapasitesiyle İsrail’in en büyük özel sektör enerji santrali yatırımı. Ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 6’sını tek başına karşılayan santralimizin yanı sıra toplam 175 megavatlık Ashdod ve Ramat Negev santrallerimizin de tamamlanmasıyla bu oran yüzde 7’yi aşacak.

Son olarak sektöre dair beklentileriniz nedir?

Sektöre dair beklentilerimizin başında doğalgaz fiyatlarında yeni düzenlemeler yapılması geliyor. Petrol fiyatlarının düşüşünü fırsata çevirip doğalgaz fiyatlarını aşağı çekmeli, etrafımızdaki farklı kaynaklardan doğalgaz girişini sağlamalıyız diye düşünüyoruz. Doğalgaz kontratlarımızın süresinin sona erdiği bu dönemde yeni doğalgaz iletim projelerinden gelen stratejik gücümüzü de kullanarak avantajlı sözleşmeler yapabiliriz. Sektöre dair dikkatimizi çeken bir diğer konu, faal durumda olan çok fazla oyuncunun olması. EÜAŞ dahil 500’ün üzerinde oyuncu, sektörde yatırım güvenliği açısından uygun olmayan bir ortam anlamına geliyor. Bize göre arz güvenliğinin sağlanması için kilit oyuncuların önünün açılması ve hepsinden önemlisi konsolidasyon sürecinin hızlanması için gerekli adımların atılması gerekiyor.

Zorlu Enerji'nin planladığı yatırımlar

Alaşehir Jeotermal Projesi: 45 megavatlık jeotermal enerji santrali yatırımı 2015’in son çeyreğinde devreye alınması planlanıyor. Şirketin Alaşehir’de 24.9 megavatlık bir önlisansı daha bulunuyor.

Kızıldere III Jeotermal Santrali Projesi: Denizli ili Sarayköy ilçesi, Karataş mevkiinde kurulması ve 100 megavatlık kurulu güce sahip olması planlanıyor. Şirketin Kızıldere’de 24.9 megavatlık bir önlisansı daha bulunuyor.

Rotor II Rüzgar Santrali Projesi: Osmaniye Bahçe’deki 135 megavatlık rüzgar santraline ek olarak Sarıtepe ve Demirciler bölgesinde kurulacak. 80 megavatlık kurulu güce sahip olmasına karar verilen santralin 81.3 milyon euro finansmana sahip.

Sami Soydam-Saldalcık Barajı ve HES Projesi: Denizli ilinde Dalaman Çayı üzerinde inşa edilmesi planlanan 124 megavat kurulu güce sahip olacak HES projesi için gerekli olan izinler tamamlandı, proje finansmanı için ise görüşmeler devam ediyor.

Ashdod ve Ramat Negev: İsrail’in enerji ihtiyacının yüzde 7’sini karşılayan Dorad doğalgaz santralimizin yanı sıra devam etmekte olan ve sırasıyla 55 ve 120 megavat kapasitedeki Ashdod ve Ramat Negev doğalgaz Kombine Çevrim Santrallerinin devreye girmesiyle 2016’nın ilk yarısından itibaren ülkenin enerjisinin yüzde 8’ini Zorlu Enerji sağlayacak.