AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Siemens, Türkiye'de enerjide işbirliği ve satın almalara açık

Dünyada sağlıktan ulaşıma, enerjiden endüstriye kadar pek çok alanda elektrik, otomasyon, yazılım ve altyapı teknolojileri gibi konularda uygulamalar geliştiren Siemens, teknolojide inovatif çözümlerini enerji verimliliğini artıran yatırımlarda büyütmeye odaklandı.

Dünya genelinde Siemens'in cirosunun ortalama yüzde 5.5’ini Ar-Ge yatırımlarına ayırdığını belirten Siemens A.Ş. Enerji Üretim Bölüm Direktörü Sinan Bubik, yeni stratejilerinin enerjide verimliliği artırmak üzerine oluşturulduğunu açıkladı. Enerji sektöründe özellikle yenilenebilir enerji ve atık geri dönüşümü pazarına yoğunlaştıklarını dile getiren Bubik, önümüzdeki yıllarda verimliliği artırmak adına enerji alanında yapacakları yatırımın cirodan yüzde 7 paya kadar yükseltip Ar-Ge'ye ayrılan payı da geçeceğini kaydetti. Bugün enerji üretim tesislerinde paket bir hizmet sunduklarını ifade eden Bubik, "Enerji üretim tesisleri kuruyoruz. Siemens olarak doğalgazın çıkarılmasından boru hatlarıyla iletilmesine, bir enerji üretim tesisine bu gazın getirilerek elektrik üretilmesinden, elektriğin iletilmesi, dağıtılması ve tüketimindeki enerji verimliliğin sağlanmasına kadar aslında sürecin her aşamasında otomasyon ve kontrolü sağıyoruz" dedi.

Dünyada 9 milyar dolarlık satın alma

İhtiyaç duyulan toplam enerjinin sadece rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamanın mümkün olamayacağını, dolayısıyla doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtlardan maksimum verimi çevreye en az zararla sağlamanın önemli hale geldiğini hatırlatan Bubik, "Örneğin, Cengiz Enerji için Samsun'da devreye alınan gaz türbinimiz; kombine çevrim olarak yüzde 61 verimi aşan performansıyla, Türkiye'nin en yüksek verimliliğine sahip olan türbini unvanını taşıyor” diye konuştu.

Siemens'in dünyada son zamanlarda 9 milyar dolarlık iki satın alma gerçekleştirdiğini hatırlatan Bubik, "Geçen yıl Siemens İngiliz Rolls Royce firmasının Aeroderivative Gaz türbinlerini 1.3 milyar dolara satın alarak mevcut gaz türbini portföyünü genişletti. Bu yıl da 1 Temmuz itibarıyla ABD merkezli petrol ekipmanları üreticisi Dresser – Rand’ı 7.8 milyar dolara satın alarak petrol ve gaz sektöründe öncü bir firma haline geldi. Önümüzdeki yıllarda bu şirket satın almaları artacak" dedi. Türkiye'de ise özellikle niş alanlarda bazı işbirlikleri yapabileceklerini dile getiren Bubik, şöyle devam etti:

Buhar türbininde bir asırlık deneyim

“Hayvansal, bitkisel, evsel atıkların bertarafında kullanılan modern yakma ve gazlaştırma yöntemleriyle elektrik üretimi amaçlı buhar türbinlerinin bir asırdır kullanılmakta. Örneğin bir biyolojik arıtma tesisin çamuru, gıda tesisinin hayvansal atığının yanı sıra tarımsal atıkların bertarafıyla enerji üretimine odaklandık. Bu sektörde yıllık 100 ile 150 MW arasında kapasite saklı, bu da Türkiye'nin rüzgâr enerjisinin yıllık elektrik üretim kapasitesi artışının neredeyse yarısına karşılık geliyor. Atık bertarafı ve bunun için ihtiyaç olan buhar türbinlerimizle işbirliklerine açığız. Buhar türbini teknolojisini geliştiren ve 100 yıldır bu alanda iş yapan yüksek verimli ve dayanıklı ekipmanlar üretiyoruz. Atıkların bertarafı, Türkiye pazarında mevzuattaki değişiklikler, hükümetin bakış açısı, kamuoyunca oluşmuş bilinç, halkın girişimci ruhu bu pazarı cazip hale getirdi. Örneğin bugün tavukçuluk yapan bir tesis, atıkları ile en büyük girdilerinden biri olan elektrik enerjisini üretmek için enerji tesisi kurmaya yöneliyor. Prosesin durumuna göre gaz veya buhar türbiniyle enerjinin dönüşümü noktasında devreye biz giriyoruz. Tesisin atığını bertaraf ederken, ortaya çıkan buhar veya gazdan elektrik üretmek, aynı zamanda prosesinin ihtiyacı olan buharın da temini cazip hale geliyor."

Türkiye'deki proses firmalarını destekleyeceğiz

Türkiye'de kazan teknolojisine sahip firmaları desteklemek konusundaki işbirliğine sıcak baktıklarını anlatan Sinan Bubik, "Örneğin Bursa’dan bir firma ile atık bertaraf tesislerinde beraber tasarladığımız modelleri yaygınlaştırmayı planlıyor, fuarlara katılıyoruz" dedi. Bunun yanı sıra Türkiye’nin diğer birçok kazan firmaları ile tarımsal, hayvansal ve evsel atıklarla enerji projeleri geliştirmekte olduklarını kaydeden Bubik, “Demir çelik, kâğıt, petro kimya, çimento tesislerinde de farklı çözümlerimiz var. Demir çelik tesislerinin işledikleri hammaddenin atığını kullanarak enerji elde etme çözümleri konusunda tanıtımlar yapıyoruz. Böylece dışa bağımlı olmadan kendi enerjilerini üretebiliyorlar” diye konuştu.

Türkiye'deki atık geri dönüşümü pazarına Avrupa’nın yoğun ilgi duyduğunu, özellikle Almanya’daki Siemens genel merkeze bu yönde işbirliği talepleri geldiğini belirten Sinan Bubik, Türkiye pazarında Siemens olarak en büyük avantajlarının erişilebilirlik, esneklik, entegre çözüm sunmak ve pazarı çok iyi tanımak olduğunu kaydetti.