Turkishtime AR-GE 250


Üniversite ve meslek odaları, enerji verimliliği eğitimi verecek

Turkishtime Dergi

Enerji verimliliği yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Üniversite ve meslek odalarına uygulamalı eğitim yapabilmeleri ve şirketleri yetkilendirebilmeleri için, tüzel kişilere de sanayi veya bina ve hizmetler sektörlerinde faaliyet yürütebilmeleri için yetki belgesi verilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, gerekli şartları taşıyan üniversite ve meslek odalarına uygulamalı eğitim yapabilmeleri ve şirketleri yetkilendirebilmeleri için bakanlık tarafından yetki belgesi verilecek. Yetki belgesi almak isteyen üniversite ve meslek odaları her yıl nisan ve ekimde bakanlığa başvuracak. Bakanlık ihtiyaca ve sektörel gelişime bağlı olarak gerek görmesi halinde ilave başvuru tarihleri ilan edebilecek.

Enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek isteyen tüzel kişilere de bakanlık veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından, sanayi veya bina ve hizmetler sektörlerinde faaliyet yürütmek üzere yetki belgesi verilecek.Yetki belgesi almak isteyen tüzel kişiler, her yıl ocak ve temmuzda bakanlığa veya yetkilendirilmiş kurumlara başvuracak. Yetki belgeleri 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Şirketlerin yapacağı etütler

Yeni düzenlemede etütlere ilişkin usul ve esaslarda da değişikliğe gidildi. Bakanlık, gerek görmesi halinde şirketlere, sektör veya alt sektörlerde tasarruf potansiyeli ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirleri, bunların fayda ve maliyetlerini belirlemek üzere etütler yaptırabilecek.

Bu etütlerle belirlenen önlemlerden geri ödeme süresi 3 yılın altında olanlara ilişkin uygulama projeleri, etüdü yapılan kurum, kuruluş veya işletmeler tarafından hazırlanacak, bu projelere ilişkin uygulama planları bakanlığa gönderilecek.

Etüdün tamamlanmasını takip eden 4 yıl içinde uygulama sonuçları bakanlığa gönderilecek ve istenen veriler bakanlığın enerji yönetimi bilgi sistemi ENVER portalına girilecek.

Kimler kendi etüdünü yapabilir?

Yıllık toplam enerji tüketimi bin ton eşdeğeri petrol ve üzeri olan endüstriyel işletmeler, şirketlere etüt yaptıracak veya çalışanları arasında sanayi etüt-proje sertifikasına sahip personel bulunması durumunda etüdü kendi yapacak. Etütler 4 yılda bir yenilenecek.

Toplam inşaat alanı 20 bin metrekarenin veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 ton eşdeğeri petrolün üzerinde olan ticari binalar ve hizmet binalarının yönetimi, bina yönetimi bulunmaması durumunda bina sahibi, söz konusu binalar için şirketlere etüt yaptıracak veya çalışanları arasında bina etüt-proje sertifikasına sahip personel bulunması durumunda etüdü kendi yapacak. Etütler 7 yılda bir yenilenecek.

Zorunlu etütlere muafiyet

2019 yılında tamamlanması gereken zorunlu etütler, bir defaya mahsus olmak üzere en geç 2020 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla etüt zorunluluğu getirilen endüstriyel işletmeler de etütlerini en geç 3 yıl içinde bitirecek.