ARGE 250


İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi: 2018, hazırgiyimde dijital dönüşüm yılı

Turkishtime Dergi

 

 

E-ticarette geometrik artış ve tedarik zincirinin tüm süreçlerinde dijitalleşme… Hazırgiyimi sarsan trendler işte bunlar… İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle tasarım ve üretimde dijital dönüşüm projesi üzerinde çalışıyor. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi anlatıyor.

 

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, ihracatında en fazla artış kaydedilen ülkelerin yüzde 19,8 ile İspanya, yüzde 10 ile Hollanda,  yüzde 26,8 ile Irak, yüzde 60,3 ile Rusya ve yüzde 225,7 ile Macaristan olduğunu vurguluyor…

Hazırgiyim ihracatında Avrupa çok baskın yere sahip… Bu pazarda ve diğer pazarlarda ne gibi önemli gelişmeler yaşandı?

2017 yılında hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında yüzde 71 ile AB ülkeleri en büyük paya sahip bulunuyor. AB ülkeleri arasında sırasıyla Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa ilk 5 büyük pazarımız olarak öne çıkıyor.  Bu dönemde İngiltere, Fransa, İtalya, Polonya, Danimarka hariç önde gelen AB ülkelerine ihracatımızda artış kaydettik.

İhracatında en fazla artış kaydedilen ülkeler yüzde 19,8 ile İspanya, yüzde 10 ile Hollanda,  yüzde 26,8 ile Irak, yüzde 60,3 ile Rusya ve yüzde 225,7 ile Macaristan. Bu ülkelerden İspanya’da uluslararası alıcılardan Inditex ile işbirliğinin artışta önemli bir etkisi bulunuyor. Hollanda ise önemli bir re-export ülkesi konumuyla diğer AB pazarlarındaki artışa 2017 yılının ortalarından itibaren olumlu katkı sundu.

Rusya ise zaten potansiyeli yüksek bir ülke.  İlişkilerin gelişmesine paralel olarak Rusya’ya ihracatın artacağını öngörüyoruz. Irak daha önceki dönemlerde bu ülkede mağaza açan perakende firmalarının etkisi ile daha fazla olumlu eğilime sahipti. Ancak son dönemde bölgedeki istikrarsızlığa bağlı olarak bir miktar negatif eğilim meydana geldi.

Yeni dönemde AB ülkelerindeki alıcıların ülkemize tekrar gelmeye başlamaları nedeniyle genel bazda AB ülkelerine, gelişen ilişkiler çerçevesinde Rusya’ya ve dünyanın en büyük hazırgiyim pazarı olan ABD’ye ihracatımızda artış bekliyoruz.

 

2017 nasıl geçti? Bu yıla ilişkin öngörüleriniz neler?

2017 yılında toplam hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 0,5 artışla 17 milyar 45 milyon dolara yükseldi.  İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üzerinden yapılan hazırgiyim ihracatı ise yüzde 0,3 artışla 12,5 milyar dolar oldu. Böylelikle İHKİB’in hazırgiyim ihracatı içindeki payı 73,5 olarak gerçekleşti.

Birliğimiz bu dönemde, birçok uzun dönemli stratejinin ve çalışmanın temellerini attı. Tüm sektörlerde olduğu gibi hazırgiyimde de önemli değişim ve dönüşümler yaşanırken biz ileriye yönelik yapılması gerekenleri belirlemeye odaklandık. Bu çerçevede McKinsey firmasının  analitik desteğini alarak sektörün kısa, orta ve uzun dönemli vizyon belgesini hazırlattırdık. Çalışmada öne çıkan en önemli başlık dijitalleşme idi. Bu kapsamda Birliğimiz tarafından dijitalleşme başlığında üç eksenli çalışmamın startını verdik.

Bu çalışma çerçevesinde ilk olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle “Tasarımdan üretime: Hazırgiyim sektöründe dijital dönüşüm” başlıklı projesi için süreci başlattık. Hazırgiyim Kalkınma Bakanlığı’nın Toplam Faktör Verimliliği projesi kapsamında pilot sektör olarak belirlenmişti. Çalışmanın ikinci ayağı olarak İHKİB öncülüğünde hazırgiyim sektörüne yönelik “açık dijital tedarik zinciri” oluşturulması için harekete geçildi.  Üçüncü olarak İHKİB üyeleri ile dijital ortamda iletişim için İHKİB mobil aplikasyon uygulamasını devreye soktuk.

 

Pazarların çeşitlendirilmesi için hangi çalışmaları yaptınız?

Sektörü ileriye taşıyacak bu çalışmaların yanı sıra İHKİB’in bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetlerde hem nitelik hem de nicelik yönünden gelişmeler oldu. Özellikle 2016 yılı ortasından itibaren yabancı alıcıların ülkemize gelme noktasında tereddüt etmeleri nedeniyle yurtdışı pazarlarla temaslar artırıldı. Bu kapsamda başta ABD, Almanya, Rusya olmak üzere 7 ülkede uluslararası fuarlara milli katılım gerçekleştirilirken Hindistan, Fransa, Danimarka ve Rusya’ya ticaret heyeti yapıldı. Benzer şekilde sektörel derneklerin de işbirliği ile çok sayıda alım heyeti programı da oluşturuldu.

Öte yandan bu dönemde İHKİB tarafından gerçekleştirilen UR-GE projeleri de genişletildi. Halen alt sektörlere yönelik 5 UR-GE projesinin çalışmaları sürüyor.

İHKİB okulları ve İHKİB Akademi ile eğitim yetkinliğinin geliştirilmesi, Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması çerçevesinde tasarım altyapısının güçlendirilmesi, Mercedes Benz İstanbul Moda Haftası ve The Core İstanbul gibi etkinliklerle ülkemizin tanıtımı ve algısının güçlendirilmesi de bu sene üzerinde titizlikle durduğumuz çalışma alanlarımız.

Sektörün zorlu rekabet şartlarından geçtiği bu dönemde hem kamu hem yurtdışı kuruluşlar hem de sektörel kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi büyük önem taşıyordu. Bu anlamda sektörümüzün sorunlarını, sıkışıklık alanlarını birebir Bakanlıklarımızla temas ederek çözüm arayışındaydık, yurtdışı muadilimiz kuruluşlarla birçok işbirliği görüşmesi gerçekleştirdik, sektörümüzün önceliklerini ve beklentilerini dile getirdik, yine sektörel kuruluşlarla ve derneklerle ortak hareket edebilmek amacıyla da diyalogumuzu sürdürdük.

 

 

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE SON DURUM

Dijital dönüşüm tarafında neler yaşanıyor?

Hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründe küresel eğilimlere bakıldığında öncelikle teknoloji temelli etkilerin tüm sektörlerde olduğu gibi bizim sektörü de yakından etkilediği görülüyor. E-ticarette geometrik artış ve tedarik zincirinin tüm süreçlerinde dijitalleşme bu yöndeki etkilerin başında geliyor.

Bunun dışında sürdürülebilirlik kavramı kapsamında yeşil üretim, kurumsal sosyal sorumluluk kurallarına uygun insana yakışır üretim ve iş ortamının sağlanması gibi talepler ve eğilimler de sektörün rekabetini şekillendiriyor.

İHKİB olarak bu alanlarda önemli çalışmalarımız var. Dijitalleşme konusunda, bahsettiğim gibi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle tasarım ve üretimde dijital dönüşümün sağlanmasına yönelik bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bu proje içinde bir İHKİB iştiraki olan Ekoteks’in yeşil üretim ve kurumsal sosyal sorumluluğa dönük daha yetkin faaliyetler gerçekleştirmesi de yer alıyor. Aynı şekilde dijital bir tedarik zinciri oluşturulmasına yönelik Kalkınma Bakanlığı’nın desteklediği bir çalışmamız bulunuyor. Ayrıca İHKİB olarak iletişimde mobil aplikasyon kanalını devreye soktuk.