ARGE 250


Yeni fabrika biyoteknoloji ihracatını kanatlandıracak

Turkishtime Dergi

 

 

Abdi İbrahim, biyoteknolojik ilaç üretim tesisi AbdiBio’yu bu yıl devreye alacak. Burada ürettiği ürünleri öncelikle yakın coğrafyamız, orta ve uzun vadede ise tüm dünyaya ihraç etmeyi hedefliyor.

 

İlaç sektörünün güçlü şirketi Abdi İbrahim, geçtiğimiz yıl ihracıtını yüzde 12 oranında artırdı. Abdi İbrahim CEO’su Süha Taşpolatoğlu, 2018'de ihracatta yüzde 25 oranında artış öngördüklerini belirtiyor. Abdi İbrahim, 2017 yılında Avrupa ülkelerinde özellikle Fransa ve İspanya’da pazara sunduğu ürünlerle büyüdü. Ayrıca Kazakistan’da tüketici sağlığı alanındaki markasına yaptığı reklam yatırımları da, bu ülkede büyümeye katkı sağladı. Şirket bu yıl, özellikle Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine başlayacağı ihracat ve Cezayir’deki tesisinde ürettiği ürünleri pazara sunmakla ve yine İtalya, Fransa gibi Avrupa Birliği ülkelerinde ve İngiltere’de pazara vereceği ürünlerle büyümesini artırmayı planlıyor.

İlaç sektörünün ihracatının ilginç bir yanı, döviz kuru değişimlerinin kısa vadeli bir etkisinin olmaması. İlaç girdilerinin önemli bir kısmının dövize endeksli olması, ihracat ile ilgili distribütörlerle olan sözleşmelerin döviz cinsinden yapılıyor olması ve yeni ürün ihracatının ruhsatlama ile ilgili regülasyonlar gereği uzun sürmesinden dolayı, dövizdeki değişimler kısa vadeli olumlu veya olumsuz etkisi yaratmıyor.

Şirket, biyoteknolojik ilaç üretim tesisi AbdiBio’yu 2018 yılında devreye alacak. Abdi İbrahim, burada ürettiği ürünleri öncelikle yakın coğrafyamız, orta ve uzun vadede ise tüm dünyaya ihraç etmeyi hedefliyor.

Abdi İbrahim, her yıl 20’ye yakın ürün geliştiriyor. Şirket özellikle hastaya kullanım kolaylığı sağlayan, ilaca erişimi kolaylaştıran ve geliştirmesi zor ürünlere odaklanıyor. Süha Taşpolatoğlu, Kazakistan ve Cezayir’deki yatırımlarından sonra özellikle Avrupa ve Amerika’da satın almak üzere firma arayışlarının devam ettiğini belirtiyor. Taşpolatoğlu, gündemdeki yatırımlarını şöyle anlatıyor: "2018 yatırım ajandamız oldukça yoğun. Ülkemizde eksikliği hissedilen Türkiye’nin en büyük Steril Üretim Tesisi’nin inşaatına başladık. 600 milyon TL yatırım bedeline sahip bu tesisimizde 2020 yılında üretime başlayacağız ve farklı formlarda olan steril ürünlerin üretimini yapacağız. 2019 yılında üretime başlayacağımız 150 milyon TL yatırım bedeline sahip Oftalmoloji Üretim Alanı yatırımımızı tamamlamak üzereyiz. Bu alanda steril göz damlaları üreteceğiz. Bize, Avrupa için de üretim yapabilme yetisi verecek olan bu alanın ve üretim sistemlerinin dizaynı FDA standartlarını karşılar nitelikte. Bu yılsonunda hayata geçireceğimiz 14,5 milyon TL yatırım bedeline sahip ve 2018 yılı içinde üretime başlayacak yatırımlarımızdan biri de Hormon Üretim Alanı. Diğer üretim alanlarından tamamen ayrılmış olarak dizayn edilen bu alan, ülkemizde bu yöndeki önemli bir ihtiyacı giderecek. Bu üç yatırımımızda kendi ürünlerimizi üretmenin yanı sıra sektörün ihtiyacı olan üretim hizmetini de vereceğiz."