ARGE 250


Avrupa yaşlanıyor Türkler dünyaya açılıyor

Dünyanın önde gelen yetenek yönetimi uzmanlarından Marco M. Alemagna, DenizBank’ın evsahipliğinde, HumanGroup’un organizasyonuyla gerçekleşen "HR ARCHITECT" toplantısında, yetenek savaşının küreselleştiğini belirterek "Avrupa’da nüfus yaşlandı, Türkiye’deki nitelikli işgücü, global işgücüne hızla katılıyor" dedi. Fark yaratmak isteyen şirketlerin 'yetenekleri etkilemesi' gerektiğini vurgulayan Alemagna, insan kaynaklarının bir pazarlama departmanı gibi hareket edip çalışanlara 'müşterisi' gibi davranması gerektiğini söyledi.

Rekabet talebi artarken arz azalıyor

Yüksek potansiyelini kullanarak organizasyonun performansında fark yaratabilenler 'yetenek' olarak tanımlanıyor. Rekabet ve büyüme yetenek talebini arttırırken, yetenek arzı küresel olarak azalıyor. Yetenek kıtlığı 'yetenek yönetimini' de iş dünyasının bir numaralı gündem maddesi haline getiriyor. Dünyanın önde gelen yetenek yönetimi uzmanlarından, Open Executive Search Kurucu Ortağı Marco M. Alemagna, DenizBank’ın evsahipliğinde, HumanGroup’un organizasyonuyla düzenlenen “HR Architect 1” etkinliğinde İK liderleri ile bir araya gelerek yetenek yönetiminde gelecek vizyonunu anlattı.

Yeteneği etkileyen farklılaşıyor
Alemagna, herkesin yeteneğin peşinde olduğunu belirterek İK’nın yetenekleri bulma, elde tutma ve geliştirme sorumluluğu ile şirketteki kritik konumuna dikkat çekti. Yetenek konusundaki zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkmak için İK’nın izlemesi gereken adımlarla ilgili önerilerde bulundu. Alemagna’nın konuşmasından önemli notlar şöyle:

"Yetenek kıtlığı var çünkü herkes yeteneğe ihtiyaç duyuyor. Organizasyonların “yetenekleri etkileme” yeteneği, iş dünyasında farklılaşmanın en büyük kaynaklarından biri."

"Avrupa’da nüfus yaşlandı, Türkiye’deki nitelikli işgücü, özellikle de yurt dışı deneyimi varsa global işgücüne daha hızlı bir şekilde katılıyor. Yetenek savaşının yerel olmaktan çıkıp globalleşmesi organizasyonların yetenek stratejilerini büyük resme bakıp oluşturmalarını gerektiriyor."

"Üst yönetim büyük baskı altında, ne yapacağını bilmiyor ve sonuç istiyor, İK’nın bir iş ortağı olmasını istiyor ve desteğe ihtiyaç duyuyor. Tüm birimlerin bir takım olarak çalıştığını bilmeye ihtiyaçları var ve bunu yapacak tek birim İK."

"İK bir pazarlama departmanı gibi, çalışanlarına müşterisi gibi davranmalı ve stratejilerini buna göre gözden geçirmeli."

İşveren markasının önemi artıyor

"Yetenekleri çekmek için repütasyon çok önemli, işveren markası yönetiminin önemi artıyor."

"İK daha agresif ve inovatif düşünmeli; değer yaratmaya başlamak için dünya, şirketi, işi ve kendisi hakkında farkındalığını artırmalı ve bunları bugün yapmalı, yarın değil."

"Yetenekleri bulmak ve işe almak yeterli değil, verimli olmaları için iyi yönetilmeleri, gelişimlerinin desteklenmesi gerekiyor."

"Farklı kuşaklar arasında değer setlerinin farklı olmasından dolayı diyalog kurulmakta güçlük yaşanıyor. Bunu yönetmek için İK liderlerinin daha çok sosyolog olması, insan davranışındaki değişiklikleri anlaması gerekiyor.
İK insanların hayatlarını iyileştirmek için büyük bir rol ve güce sahip, bunu doğru kullanmalı."

HR ARCHITECT toplantılarıyla İK birimlerinin organizasyonlardaki gücünü arttırmayı hedeflediklerini söyleyen HumanGroup Genel Müdürü Gaye Özcan şunları söyledi: “DenizBank’ın evsahipliğinde hayata geçirdiğimiz ‘HR ARCHITECT’ toplantıları yıl içinde devam edecek. Günümüzde şirketlerin en çok yatırım yapması, üzerinde en hassas olması gereken konu ‘insan’. Amacımız, İK birimlerinin organizasyonlardaki iş ortağı ve liderlik konumunu daha da güçlendirmek. Bu toplantıların ilkinde, Türkiye’de temsilcisi olduğumuz dünyanın ilk 5 yönetici seçme yerleştirme organizasyonları içindeki IRC Global Executive Search Partners’ın yönetim kurulu üyesi Marco M. Alemagna bizimle oldu. Alemagna interaktif ve doyurucu bir içerikle İK liderlerine yetenek yönetiminde geleceğin vizyonunu aktardı, farkındalıklarını yükseltti.”