ARGE 250


İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü yaymak için Anadolu’da KOBİ’lerle buluşuyor

Zehra Tike

PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Sevilay Pezek Yangın, 28 Nisan Dünya İş Güvenliği Günü ve 4-5 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Haftası dolayısıyla KOBİ’lerde İSG kültürünü yaygınlaştırmak üzere yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

2013’te 6331 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte KOBİ’lerin oldukça karmaşık, yeni düzenlemelerle başbaşa kaldığını söyleyen Yangın, “Kanunun küçük ve büyük işyeri ayırımını ortadan kaldırması KOBİ’ler bakımından bilinmezleri ve uygulama güçlüklerini de beraberinde getirdi. Oysa İSG kültürünün gelişmesi gereken öncelikli yerler KOBİ’lerimiz. TÜİK verilerine göre, 2014’te KOBİ’ler toplam girişim sayısının yüzde 99,8’ini, istihdamın yüzde 75,8’ini, maaş ve ücretlerin yüzde 54,5’ini, cironun yüzde 63,3’ünü oluşturuyor. Bu veriler Türkiye ekonomisinde KOBİ’lerin önemini ve rolünü açıkça gösteriyor. Bu yüzden kanunun uygulanmasında zorluk yaşadığını gördüğümüz, büyük şirketlerdeki olanaklardan yoksun olan ve iş güvenliği alanında çalışmalara ihtiyacı olan KOBİ’lere yol göstermeyi ve iş güvenliği kültürünü toplum geneline yaygınlaştırmayı hedefledik. 2013’ten bu yana Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Erdem Özdemir liderliğinde gönüllülerimizin de desteğiyle eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İSG konusunu sosyal sorumluluk olarak önceliklendiren Türkiye’nin lider şirketleriyle işbirliği içinde çalışıyoruz. Türkiye’nin de en önemli gündem maddesi olduğuna inandığımız İSG konusunda insan yönetimiyle iş güvenliğini bütünleştirmek, iş güvenliğini bir kültür haline getirmek konusunda sorumluluk almak amacıyla projelerimizi gönüllü lider şirketler ve üyelerimizin desteğiyle sürdüreceğiz. Bu yıl kongremizde de İSG konusunu bu anlamda geniş şekliyle ele alacağız. Türkiye İnsan Yönetimi Derneği olarak, gerek KOBİ’ler ve gerekse de büyük şirketlerdeki uygulamacılara yol göstermek ve insan yönetimi profesyonellerine destek olmak istiyoruz.”

İSG ile hedef işyerlerinde fiziksel, sosyal ve ruhsal sağlık

Projenin Lideri Prof. Dr. Erdem Özdemir de son yıllarda dünyada ve Türkiye’de İSG kavramının kapsamındaki değişim ve genişlemeye dikkat çekti ve çalışmalarını bu yönde geliştirdiklerini aktardı. Özdemir, “İSG’nin insan yönetimi bakımından çok önemli bir yeri var ve bu konu gittikçe daha da önem kazanıyor. Özellikle bu yıl meslek hastalıkları altını çizdiğimiz bir konu oldu. Ülkemizde bir yılda yaklaşık 800 kadar meslek hastalığı tespit edilebiliyor. Oysa gerçek rakamın 33 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Konuyla ilgili uyarıları yaparak gereken önlemlerin alınması için çalıştık. Ek olarak sağlık, sadece fiziksel değil, sosyal ve ruhsal olarak da tam bir iyilik hali olarak tanımlanıyor. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemlerde çalışanın ruh sağlığının korunması, mobbing (psikolojik taciz) gibi konular da İSG kapsamında gündeme daha çok gelecek” dedi.

2015’te daha fazla KOBİ’ye ulaşılacak

PERYÖN 2013’te Prof. Dr. Erdem Özdemir’in liderliğinde kurulan İSG Çalışma Grubu ile KOBİ’lere İSG konusunda yol göstermek ve İSG kültürünü birlikte yaratmak üzere birçok çalışmayı hayata geçiriyor:

 . Garanti Bankası ile KOBİLGİ Toplantıları – Garanti Bankası işbirliğiyle 2013’te İSG konulu KOBİLGİ toplantıları düzenlenmeye başlandı. İkisi İstanbul’da, Gebze, Denizli ve Gaziantep olmak üzere toplam beş toplantının hedeflendiği projede, firmalara İSG Kanunu’nun gereklilileri anlatılıyor, daha güvenli işyeri ortamları için uzman tüyoları veriliyor, yapacakları küçük değişiklikler ve yatırımlarla iş güvenliği ve çalışanının sağlığı konusunda nasıl hayati iyileştirmeler sağlayabilecekleri gösteriliyor. KOBİ’lerin, İSG için somut adımları zamanında atabilmeleri için destek veriliyor. İSG konulu KOBİLGİ toplantıları 2013’te İstanbul’da başladı, 2014’te İstanbul Başakşehir ve Kocaeli Gebze’de, 2015’te Denizli’de başlayan toplantıların beşincisi ise Mayıs’ta Gaziantep’te yapılacak.

· Vodafone ile “Yarına Hazır KOBİ’ler” – İSG kültürünün yaygınlaştırılması çalışmaları 2015 Eylül ayından itibaren Vodafone ile “Yarına Hazır KOBİ’ler” projesiyle devam edecek. Proje kapsamında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun getirdiği yükümlülükler bazında KOBİ’lerin bilinçlendirilmesi, farkındalıklarının arttırılması sağlanacak. Beş ilde KOBİ’lere yönelik İSG bilgilendirme panelleri düzenlenecek. Ayrıca Ankara’da kamu kurumlarıyla bir araya gelinecek. Projeyle KOBİ’ler tarafından iş güvenliğinin, işin ayrılmaz bir parçası olarak görülmesinin sağlanması ve KOBİ’lerin konuyla ile ilgili sorumluluk almaları amaçlanıyor.