AR-GE 250


İşyerinde EQ devrimi

Ersin Kaplan

Artık liderler duygusal zeka yaklaşımıyla organizasyonel problemlere çözüm getirebiliyor. Bu yaklaşımın 4 ana bacağı var.

Organizasyonel problemlerle başa çıkmaya çalışan şirketler için duygusal zeka yaklaşımı son yıllarda öne çıkıyor. Stresi artan işgücü ile birlikte ortaya çıkan yeni talepler birçok örnek olayda duygusal zeka liderlik yaklaşımını gerektiriyor. Bu yaklaşımın ise 4 ana ilkesi bulunuyor. Eğer şirketinizde çalışanlar kişisel ya da işle ilgili sıkıntıları artıyorsa bu 4 adımı uygulamak fayda getirebilir.

1- Ekip çalışmasını teşvik edin: Çalışanınızın bağımsızca gelişebilmesi için eğitim ve fırsatları ona sunun. Bunu yaptıktan sonra çalışanlarınız arasında ekipler kurun. Ekipler bireysel stresi azaltırken, ekip üyeleri de iş yükünü bir birlerinden alabilecektir.

2- Mentör kullanın: Tüm çalışanlarınıza koçluk yapmanız mümkün değil. Lider özellikle çalışanlarınıza mentörlük görevi verin ya da bu hizmeti outsource edin.

3- Daha çok video çekin: Yönetici olarak mesajınızı video ile verin. Çalışanların iletişiminde videonun araç olarak daha çok kullanılmasını sağlayın. Video ile öğrenme stresi azaltacaktır.

4- İhtiyaçları karşılayın: Ne kadar çok çalışanınız varsa o kadar farklı ihtiyaçları vardır. Bazısı sadece paraya ihtiyacı vardır, kimisini ise çabasının ödüllendirilmediğini düşünüyordur. Bu durumda ihtiyaçları tespit etmek için çalışanlarınızla birebir vakit geçirdiğiniz zamanları artırın. Her ihtiyacın maaş artışı ile ilgisi yoktur.