ARGE 250


Kandillli Rasathanesi'nin yeni müdürü kim oldu?

Barış Soydan

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevine, Prof. Dr. Haluk Özener getirildi. Prof. Dr. Haluk Özener, 2010 yılından bugüne Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Jeodezi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktaydı. Prof. Dr. Özener, yeni görevine Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü bünyesinde bir ‘’ilk’’ uygulamayla; enstitü öğretim üyeleri tarafından yapılan seçim sonucu getirildi. Enstitü’de görev yapan öğretim üyelerinin yaptığı oylama sonucu adaylar arasından ilk sırada seçilen Prof. Özener, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu tarafından Müdürlük görevine atandı. Rektör Prof. Barbarosoğlu görevlendirmeyle ilgili olarak “Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü yönetimini belirlerken, Boğaziçi Üniversitesi’nin demokratik pratiklerine uygun olması amacıyla, bu atamanın seçim ile yapılmasını tercih ettim.” dedi. Prof. Dr. Haluk Özener, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün 11. Müdürü olarak 6 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla görevine başladı. 2009 yılından bu yana görevini yürüten Prof. Dr. Mustafa Erdik ise, Mayıs 2015 itibariyle yaş haddinden emekliye ayrıldı.

Prof. Dr. Haluk Özener Kimdir?

Haluk Özener 1988 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1992 ve 2000 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Jeodezi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Akademik kariyerine 1989 yılında Araştırma Görevlisi olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde başlayan Özener; 2003 yılında Doçent ünvanını almış, 2005-2007 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeodezi Anabilim Dalı Başkan’lığını sürdürmüş, KRDAE-Jeodezi Anabilim Dalı ve Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde görev yapmıştır.

Akademik hayatına 2007-2009 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü’nde devam ettikten sonra, 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Profesör ünvanı ile tekrar göreve başlamıştır.

Doktora çalışması sırası (1999) ve sonrasında (2003) Massachusetts Institute of Technology, Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences ve Earth Resources Laboratory’de misafir araştırmacı olarak çalışmalarda bulunan Özener, 2010 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Jeodezi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

Bugüne kadar 50’nin üzerinde Uluslararası ve Ulusal araştırma projesinde, yürütücü, danışman ve araştırmacı olarak akademik çalışma yapan Prof. Dr. Haluk Özener’in, SCI ve SCI-Expanded gibi endekslerce taranan makale, bildiri, kitap ve rapor şeklinde 250’nin üzerinde bilimsel yayını bulunmakta. Prof.Dr. Özener, 30’un üzerinde Uluslararası ve Ulusal Bilimsel toplantıda, düzenleyici, oturum başkanı, bilimsel komite üyesi olarak görev yapmıştı.

Özener’in başlıca çalışma konuları; Jeodezi, Uzay Jeodezisi, GPS ve yer bilimlerindeki uygulamaları, Jeodinamik, deprem tehlikeleri, mühendislik yapılarının deformasyonu, tünellerin Jeoteknik/Jeodezik yöntemlerle izlenmesi, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları, Stokastik Modelleme, Jeodezik Ağların Kurulumu ve proje yönetimi.

Prof. Dr. Haluk Özener, halen Uluslararası Jeodezi Birliği (IAG)-Tektonik ve Deprem Jeodezisi Komisyonu Başkanı, Uluslararası WEGENER Çalışma Gurubu Başkanı, Deprem Derneği Başkanı, TMMOB-HKMO-Jeodezi ve Navigasyon Komisyonu Başkanı, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK)-Jeodinamik Çalışma Gurubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. İlave olarak, 20’ye yakın Uluslararası ve Ulusal Mesleki kuruluşta üyelikleri ve çeşitli görevleri bulunmakta. Prof.Dr. Özener evli ve bir çocuk babası.