ARGE 250


Milenyum gençliği dört duvar arasında çalışmak istemiyor

Ersin Kaplan

Bağımsız Çalışanlar Birliği, iş dünyası ile ilgili hazırladığı raporunda, ABD’deki işgücünün yüzde 34’ünün bağımsız çalışanlardan oluştuğunu açıkladı. Rapora göre, bu oranın 2020 yılında yüzde 40’a ulaşması bekleniyor. Tüm dünyada yaygınlaşan işyerinden bağımsız çalışma sistemi, Türkiye’de de kabul görmeye başladı. Çalışanlarına bağımsız şekilde iş yapabilme imkânı sunan kurumlar, verimliliklerini azami oranda artırıyor. Bağımsız çalışma şekli, hem işveren hem de çalışanı mutlu ederken üretkenliği artırıyor, zaman tasarrufu sağlıyor.

Dünyada değişen rekabet şartları, teknolojide yaşanan gelişmeler ve şirketlerin bu değişime uyum sürecindeki hızlı dönüşümü, yeni ve farklı çalışma kültürünü de beraberinde getiriyor. Katı kurallara dayanan çalışma prensiplerine sahip şirketler, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayan şirketlerle rekabet edemez hale gelince, klasik çalışma biçimlerini terk etmeye başlıyor. Klasik çalışma biçimleri ile değişime direnemeyen şirketler, çalışanların hayatlarını kolaylaştıran çalışma türlerini şirket kültürlerine katmak zorunda kalıyor. Kurum dışından bağımsız olarak çalışmak, iş dünyasında yeni çalışma kültürünün bir parçası oluyor. Türkiye’de de hızla yaygınlaşan bu çalışma şekliyle kurumdan ve mekândan bağımsız çalışma modelleri ve esnek çalışma saat uygulamaları hızla artma eğiliminde.

Yeni çalışma modelinde trafik derdi de yok ulaşım masrafı da

Bağımsız çalışma modeli, tamamen yeni bir yöntem olarak algılansa da kökeni Endüstriyel Devrim dönemlerine dayanıyor. O dönemde işveren ve çalışanlar arasındaki ortak çalışma ilişkisini kuran bağımsız çalışanlar, bugünlerin temelini attı. Yeni neslin işgücünde kontrolü ele alması ve kendi kariyer, amaç ve hayat tarzlarını bu alana empoze etmeye başlamasının ardından bağımsız çalışma modeline geçiş hız kazandı. Esnek çalışma modeli, çalışanların verimli oldukları saatlerde çalışmalarına imkân tanırken üretkenliklerini de artırıyor. Yeni çalışma modeli, ulaşım için harcanan zamanı ve masrafı azaltması sayesinde çalışanların daha verimli ve mutlu olmalarını sağlıyor. Bununla birlikte çalışanların sosyal yaşamlarını hafta sonuna sıkışmaktan kurtarıyor ve hafta içerisinde kişisel işlerle ilgilenme ve sosyal faaliyetlere katılma imkânı sunuyor. Ayrıca çalışan ve işveren memnuniyetini artırıyor. Bağımsız çalışma modelinin gelecekteki faydalarını öngörebilen şirketler, çalışanları için bağımsız çalışma modeli uygulamasını başlatıyor ve ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapıya yatırım yapıyor.

Mezunların yüzde 87’si için bağımsız çalışmak “çekici bir kariyer seçeneği”

Dünya çapında freelance çalışanların en çok kullandığı sitelerden biri olan Elance’ın yaptığı araştırmaya göre, İngiltere’de üniversite mezunlarının yüzde 87’si bağımsız çalışmayı “çekici bir kariyer seçeneği” olarak görüyor. Mezunların yüzde 69’u bağımsız çalışmanın hayat-iş dengesini çok daha iyi sağladığına inanıyor. Yüzde 29’u ise bağımsız çalışmanın kariyer stratejileri arasında olduğunu söylüyor.

Bağımsız çalışma, iş ve sosyal hayat dengesini de sağlıyor

Bağımsız araştırma şirketi Pew’e göre, milenyum nesli, işgücündeki en geniş kitle olarak öne çıkıyor. Araştırma, bunun sadece çalışanlar için değil, şirketler için de bir dönüm noktası olduğunu belirtiyor. Şirketlerin günümüzde çalışma mekânlarındaki büyüyen beklentilere cevap vermekte zorlanacakları da raporda yer alan diğer bir husus.