AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Mobil çalışanların yüzde 40’ı daha mutlu

Zehra Tike

Mobilite, uzaktan çalışma, sürekli bağlantıda olma ihtiyacı günümüz çalışanlarının kaçınılmaz gerçeği. Yeni nesil şirket çalışanlarının beklentileri, geleneksel iş yapış şekillerinin çok ötesinde. Yeni nesil çalışma modelleri, geleneksel çalışma modellerini değişime zorluyor. Bu konuda yapılan araştırmalarda, iş yapış modellerinin kısa ve orta vadede dönüşeceği öngörülüyor. Evrilen çalışma koşulları nedeniyle, yüz yüze iletişim kurmak her zaman mümkün olamayabiliyor. Kurumların geleneksel iş yapış modellerinden sıyrılıp, yenilikçi iş yapış süreçlerine entegre olmaları, rekabet ortamında öne geçmelerinin en önemli basamaklardan birini oluşturuyor. Tümleşik iletişim çözümleri ile uzaktan çalışma eğilimini destekleyen Unify, kurumların ve çalışanların değişen çalışma şekillerine uyum sağlayabilmelerine yardımcı oluyor.

Mobilite hız, verimlilik, yaratıcılık ve sonuç odaklılığı beraberinde getiriyor

“Humanising the Enterprise” araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 37’si çalıştıkları kurumların kendilerine uzaktan çalışma imkânı sunmadığını ve bu yüzden verimlilik sorunu yaşadıklarını ifade ediyorlar. Araştırmada, uzaktan çalışanların, daha verimli ve sonuç odaklı olabildikleri gözlemleniyor. Aynı zamanda, uzaktan çalışmanın kurum bağlılığına da olumlu etki sağladığı görülüyor. Mutluluğu beraberinde getiren uzaktan çalışma koşullarının, çalışanlarda; hız, verimlilik, yaratıcılık ve sonuç odaklılık gibi yansımaları da ortaya çıkıyor. Değişime ayak uyduramayan kurumların çalışanları, uzun süren iş sürelerine ve yoğun tempoya ayak uydurmaları gerekiyor. Bu durum, verimliliğin azalmasına ve iş süreçlerinin yavaşlamasına neden oluyor.

Çalışan beklentileri firmaları değişime zorluyor

Çalışanların uzaktan daha verimli çalışabildiklerini ve mobil çalışmanın günümüzün belirgin bir eğilimi olduğunu belirten Unify Türkiye Ülke Müdürü Erda Tütüncüoğlu, “Her yerden iletişim kurabilme ihtiyacı giderek önem kazanıyor. Şirketlerin verimliliklerini artırmaları kesintisiz bir iletişim yolundan geçiyor. Yeni nesil şirket çalışanlarının beklentilerini karşılayarak, kurumlara yeni bir soluk kazandırıyoruz. Her zaman ve her yerden iletişim ihtiyacının giderilmesi için geliştirdiğimiz çözümlerimiz ile çalışanların duygularına tercüman olduğumuzu düşünüyoruz. New Way to Work (#NW2W) stratejimiz çerçevesinde, kesintisiz iletişim sağlayan çözümlerimiz ile firmaların verimliliklerini artırmaya ve çalışanların işlerine odaklanmalarına yardımcı oluyoruz.” dedi.

Kurumlar mobilite ile 5.250 Dolar tasarruf edebiliyor

Uzaktan çalışmanın çalışan hayatını olumlu yönde etkilediği de görülüyor. Yapılan araştırmalar, uzaktan çalışan kişilerin daha mutlu, daha az stresli ve daha sağlıklı olduklarını ortaya çıkarıyor. Uzaktan çalışmanın kişisel tatmin ve hayat kalitesine etkisi de fark ediliyor. Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 45’i daha fazla uyuyabildiğini, yüzde 35’i daha fazla fiziksel egzersiz yapabildiğini, yüzde 42’si de daha sağlıklı beslendiğini söylüyor. Katılımcıların yüzde 44’ü daha pozitif, yüzde 53’ü ise daha az stresli olduğunu dile getiriyor. Ayrıca büyük kurumlar mobilite ile kişi başı yıllık ortalama 5.250 Dolar tasarruf sağlayabiliyor.

Circuit ile bütün cihazlara tek bir ekrandan ulaşmak mümkün

Kullanıcı ihtiyaçları ve tercihleri ile ilgili geniş bir araştırmayı da içine alan iki yılı aşkın bir geliştirme sürecinin sonucunda Unify mühendisleri tarafından tasarlanan Circuit, yeni nesil çalışanların sanal olarak bütün cihazlara tek bir ekrandan ulaşabildiği ilk platform. Tümleşik iletişimin vaatlerinden öteye geçmek için tasarlanan Circuit, sosyal yazılım, iş uygulamaları, görüntü, yazışma, analitik ve geleneksel sesli iletişimi içine alarak, sanal olarak her kanalda bilgi ve veriyi bir araya getiriyor. Bireylerin haberleşme alışkanlıklarını değiştiren çözüm, güvenli ve dinamik işbirliğini güçlendiren bir platform olarak iş akışlarına pozitif etki sağlıyor.