AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Satış profesyonellerinin yüzde 60'ı mesleğini değiştirmek istiyor

Danışmanlık firması Michael Page, sektörlerdeki yeni algı ve eğilimleri ortaya koyan, satış profesyoneli profillerinin analiz edildiği Türkiye’deki “Satış Barometresi”ni yayınladı. Tüketim malları, sanayi, hizmet sektörü, teknoloji, sağlık hizmetleri ve ilaç sektörü olmak üzere 5 farklı sektörü kapsayan “Satış Barometresi” araştırması, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde yedi yüze yakın satış profesyonelinin cevapları doğrultusunda hazırlandı.
Araştırma sonuçlarına göre, satış profesyonellerinin yüzde 69’u iş gücü pazarını stabil olarak görüyor. Ancak sektörünün krizde olduğunu düşünenlerin başında yüzde 21 ile teknoloji gelirken, sektörünün yükselişte olduğunu düşünenlerin başında yüzde 18 ile sanayi geliyor.
Beş sektöre bakıldığında, işinin güvende olduğunu düşünenlerin yüzdesi ortalama 75’lerde; sanayide bu oran yüzde 83, teknolojide ise yüzde 72 civarında seyrediyor.
İş - özel hayat dengesi ve kariyer planlaması
Çalışanların yüzde 80’den fazlası iş ve özel hayat dengesini iyi görüyor, bu dengeyi iyi görenlerin oranı teknoloji sektöründe yüzde 93’e kadar çıkıyor. Bununla birlikte bu beş sektördeki satış profesyonellerinin yüzde %60’tan fazlası mesleğini değiştirmek istiyor. Sağlık hizmetleri ve ilaç sektöründekilerin yüzde 70’e yakını, sanayi sektöründekilerin ise yüzde 60’ı meslek değiştirmeyi düşünürken, bu oran tüketim malları sektörü, hizmet sektörü ve teknolojide yüzde 65’ler civarında seyrediyor.
Sanayi, hizmet ve teknoloji sektörlerinde kendi işini kurmak isteyenlerin oranının yüzde 30’larda olduğu görülüyor. Öte yandan sağlık hizmetleri ve ilaç sektörü ile tüketim malları sektörlerindekiler, pazarlama ve genel yönetimde çalışmaya devam etmeyi tercih ediyorlar.
Satış profesyonellerinin iş hayatındaki en büyük önceliği pozisyonun gelişimi. Tüketim malları ve teknoloji sektörlerinde ikinci sırada şirketin/ürünün sağladığı katma değer; sanayi, hizmet, sağlık hizmetleri ve ilaç sektörlerinde ise şirketin imajı ve itibarı geliyor. Sorumluluklar ve değişken maaş faktörleri de iş hayatındaki öncelikler arasında yer alıyor.