OSB Yıldızları Araştırmması


Teknoloji, çalışma hayatını nasıl değiştiriyor?

Barış Soydan

 

Unify, teknolojinin gelecekte iş hayatını nasıl değiştireceğini gözler önüne sermek için yaptırdığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Küresel çapta bağımsız araştırmalar yapan Censuswide ile koordineli gerçekleştirilen araştırmaya, ABD, İngiltere ve Almanya’dan 9.000 beyaz yakalı katıldı. Araştırma sonuçları, genel tutum ve alışkanlıkların değerlendirilmesinin yanı sıra, geleceğe dair önemli bulgular da içeriyor. Araştırma, teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin yapılan işleri, mesai kültürünü ve çalışma şekillerini köklü biçimde değiştireceğini ortaya koyuyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 65’i yaptıkları işin 5 yıl içinde aynı kalmayacağını, teknoloji dönüşümü ile kesinlikle değişime uğrayacağını ifade ediyor. Katılımcıların yüzde 35’i mevcut rollerini sürdüremeyeceğini düşünüyor. Sonuçlarda çalışma şekillerinin ve yapılan işlerin gelişen teknoloji ve iş yapma beklentileri ile değişime uğrayacağı net bir şekilde belirtiliyor. Araştırma, her yerden ve her zaman ulaşılabilir olma avantajı sağlayan teknolojiler sayesinde iş süreçlerinin radikal şekilde farklılaşacağını ortaya koyuyor.

Artık ofislere ihtiyaç kalmayacak

Katılımcıların yüzde 69’u istenilen yerden çalışabilme esnekliğinin önemine değinerek geçmişe oranla fiziksel ofis ihtiyacının artık gerekli bir ihtiyaç olmadığını belirtiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 20’si mesailerinin yüzde 50’den fazlasını ofis dışında geçirdiklerini söylerken, yüzde 27’si ofis dışındaki çalışma saatlerinin yüzde 50 oranında olmasını istiyor. Çalışma zamanının yüzde 75 ila yüzde 100’ünü klasik bir ofiste geçirme ihtiyacı duyanların oranı ise sadece yüzde 7.

Çalışma hayatı ve kişisel yaşam dengesi 5 yıl içerisinde değişecek

Araştırmaya katılanların yüzde 53’ü serbest çalışma modelini tercih ettiklerini belirtirken, çalışmak istedikleri işyerlerinin yeniliklere açık olmasını istiyor. Araştırmada dikkat çeken diğer bir bulgu ise çalışanların yüzde 50’si 5 yıl içerisinde iş ve hayat dengelerinin teknolojide yaşanan değişim ve gelişimle daha iyiye gideceğini söylemeleri.

Uçak kaçırma derdi de bitiyor, otel ve seyahat masrafları da

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde iletişim araçların da hızla çoğaldığına dikkat çeken Unify Türkiye Ülke Müdürü Erda Tütüncüoğlu, “İletişim araçlarındaki çeşitlilik, işletmeler için önemli kolaylıklar sağlıyor. Sesli iletişimle birlikte, görüntü, konferans, durum bilgisi, anlık mesaj, faks, e-posta ve sosyal medya gibi iletişim yöntemleri bir arada kullanılıyor. Farklı şehirlerdeki, kıtalardaki insanlarla artık karşı karşıya görüşme konforunu sağlayan teknolojiler mevcut. Yerel veya uluslararası olmalarından bağımsız, özellikle bayileri, sahada çalışanları olan işletmeler, tümleşik iletişimle zamandan, konaklama ve seyahat masraflarından tasarruf ediyorlar.” dedi.