ARGE 250


X ve Y kuşağının iş hayatından beklentileri çok farklı

Elif Akın

Araştırma şirketi BAREM, X ve Y jenerasyonunun iş hayatındaki tutum ve değerlerinin farklılıklarını ortaya koyan bir araştırma yayınladı. Araştırma sonuçlarına göre 1980-1999 arası doğan Y kuşağının yüzde 40’ı rahat bir ortamda çalışarak kariyer hedeflerine hızlıca ulaşmak isterken bu oran 1965-1979 arası doğan X kuşağında yüzde 24 olarak görülüyor.
Araştırma beyaz yakalı ve üniversite mezunu 242 kişiyle online anket yöntemi ile gerçekleşti. Görüşülen kişilerin 122’si X kuşağı 120’si ise Y Kuşağı. İş ortamında kendine fırsatlar sunulmasını ve inisiyatif alabileceği ortamlar yaratılmasını bekleyen Y kuşağının yüzde 43’ü yaratıcılığını sürekli direktif alarak değil, kendi kendine tecrübe edinerek öğrenmekten yana olduğunu söylüyor.

Performans değerlendirmesi önemli bir motivasyon kaynağı
Y kuşağının yüzde 69’u yöneticisinden düzenli olarak performansı ile ilgili geri bildirim almanın motivasyonunu artırdığını söylerken X kuşağında bu oran yüzde 53.

Y kuşağı işyerinde “eğlenerek” çalışmak istiyor
Yöneticiden düzenli olarak performansı ile ilgili geri bildirim almak isteyen Y’lerin; hırslı ve kariyer basamaklarını hızla çıkmak isteyen bir yapısı var. İşyerinde eğlenerek çalışmak, bu jenerasyon için diğer önemli bir motivasyon kaynağı. Y kuşağının yüzde 73’ü iş ortamında eğlenerek çalışmak isterken X kuşağının yüzde 54’ü eğlenceli bir çalışma ortamını önemsiyor.

Özel hayatın iş hayatına etkisi X ve Y kuşağında farklılıklar gösteriyor
Özel ve iş hayatında anlaşabileceği insanlarla beraber olmak, Y jenerasyonu için önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. "Sosyal yaşantımı ve özel hayat saatlerimi etkileyecek hiçbir iş yerinde çalışmam" diyenlerin oranı Y kuşağında yüzde 48, X kuşağında ise yüzde 39. Sosyalleşmeyi seven Y kuşağının yüzde 63’ü işyerinin esnek bir çalışma ortamı sunmasını isterken, X kuşağının yüzde 49’u esnek bir çalışma ortamının önemli olduğunu düşünüyor.