ARGE 250


Y ve Z kuşağı için eğitimde revizyon

Eğitimde değişimin temsilcileri olan Genç Üniversite Liderleri İstanbul’da buluştu. Eğitim Yöneticileri Blackboard öncülüğünde Y ve Z nesil öğrenciler için tasarlanan eğitim sistemlerini tartıştı.

Yeni nesil eğitim, e-eğitim ve eğitim projeleri şirketi Blackboard’un bu yıl üçüncü kez düzenlediği Üniversite Liderleri Forumu’nun odak noktası Genç Üniversitelerdi. Eğitim kurumlarının karşılaştığı zorlukları ve fırsatları ele alan, genç üniversiteler için liderlik zorlukları, vizyonlarını hayata geçirme, rekabetçilik ve sürdürülebilirlik, teknolojiyle entegre yeni nesil eğitim metotları eşliğine eğitimde dönüşümü ele aldı.

Türkiye’de son 22 senede 146 üniversite kuruldu

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Blackboard Türkiye Ülke Müdürü, Emrah Dilsizoğlu şu değerlendirmede bulundu: “Genç Üniversiteler Konferansı, üniversite liderlerinin aktif katılımcı olmaları, öğrenmeleri ve kendi tecrübelerini paylaşmaları için bir platform sunmayı hedefliyor. Türkiye’de de pek çok genç üniversite var. Ülkemizde son 22 senede 146 Üniversite kuruldu. İstanbul’da bugün 53 üniversite var bunların 38’i vakıf üniversitesidir. 2014’te 2 milyon Türk öğrenci liseden mezun oldu. Yeni kurulan eğitim kurumları itibarlarını kazanmak, öğrenci sayılarını ve öğrenimin kalitelerini artırmak için yüz yılları geride bırakmamış olabilirler yine de kendilerini farklılaştırmak, yeni ve modern global elit olmak için uğraşmaya devam etmekle yükümlüler. Üniversitelerin teknoloji yatırımları ve ileriye dönük vizyonları bugün öğrencilerin seçim süreçlerinde etkili bir unsurdur” dedi.

E-öğrenme trendleri:

Öğrenci deneyimlerine göre oluşturulan bilişsel yükü daha hafif “mini öğrenme paketleri”

Etkinlikte kullanıcı deneyimlerine ve başarı hikayelerine de yer verildi. Bahçeşehir Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü Başkanı, Doç. Dr. Tufan Adıgüzel yakın zaman e-öğrenme trendlerini: “Oyunlaştırma, bir geri bildirim mekanizması olarak büyük veri, sürdürülebilir uyarlama, öğrenciye duyarlı bir sistem” olarak adlandırdı ve ekledi: ”Biz deneyimleri topluyoruz, sistemi buna göre oluşturuyoruz. Artık yüksek öğretimde kolayca hazırlanabilen, bilişsel yükü daha hafif olan, mini öğrenme paketleri talep ediliyor.” Doç. Dr. Tufan Adıgüzel devam etti: “Değişimin önemli elemanları kişiler, kültür, süreç ve teknolojidir. Tek başına teknoloji yeterli değildir, hem stratejiyi destekleyen bir teknoloji hem de onu sürdürülebilir kılan üniversite liderlerine ihtiyacımız var.”

Flipped Learning: Y nesil ve Z nesil öğrencilerin taleplerini karşılamak için ortaya çıkan ve 900 yıllık geleneksel üniversite eğitim sisteminin yerini almaya başlayan eğitim sistemi. MEF Üniversitesi Mükemmeliyetçilik Merkezi Direktörü Dr. Caroline Fell Kurban eğitimde en son yenilik olarak adlandırılan Flipped Learning modeliyle dönüşümlerini ve elde ettikleri başarıları anlattı. “Bir çoğumuz eğitimde Flipped Learning terimini yeni yeni duymaya başlasa da, pedagojik bir metot olarak bugünün Y nesil öğrencileri ve geleceğin Z nesillerinin eğitimi için ortaya çıkmış bir eğitim modelidir. Bu model 900 yıllık geleneksel üniversite eğitim sisteminin geride bırakılmasına sebep olmuştur. Bugün yeni nesil öğrencileri arkadaşlarıyla iletişim kurduğu gibi dersleriyle ve eğitmenleriyle de iletişim kurmalarını sağlamalıyız” dedi.

MEF Üniversitesi: Dünya çapında Flipped Learning modelini uçtan uça uygulayan ilk ve tek üniversite
Dünyadaki eğitimcilerin dikkatini çeken fakat henüz ana akım konuma erişmemiş Flipped Learning metodunu dünya çapında İngilizce Hazırlık programından fakülte derslerine kadar tüm programlarında uygulamayı başarabilmiş ilk ve tek üniversite olan MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan şöyle konuştu: “Yeni nesil öğrenciler tüm derslerin hem online hem yüz yüze versiyonlarını istiyorlar. Dikkatli teknoloji adaptasyonu, karma öğretim uygulaması ve öğrencilerin öncülüğünde bir öğretimin entegrasyonuyla Flipped Learning eğitim yaklaşımını destekleyerek en iyi çözümü ortaya çıkardık. Bu yaklaşımımız öğrencilerin de ilgisini çekti. MEF öğrencilerinin yüzde 73’ü merkezi üniversite giriş sınavında ilk yüzde 10 arasındadır ve MEF vakıf üniversiteleri arasında Türkiye’de üçüncü ve İstanbul’da ikinci konumdadır. Flipped Learning ile Y ve Z nesil öğrencilerimizin eğitiminde değişimin temsilcileri olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Yükseköğrenimde ekosistem kurmak:

7/24 Online olmak, kampüs içi ve dışı öğrenmeyi desteklemek

Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi (KOLT) Eğitim Yöneticileri, Ozan Varlı ve Ferhat Çağan ise genç bir üniversite olarak yeni neslin ihtiyaçlarını karşılamak adına attıkları kilit adımları özetlediler: “Koç Üniversitesi, Blackboard ana sponsorluğunda ilk kez geçtiğimiz yıl lansmanı yapılan ve Türkiye'den sadece 7 Üniversitenin yer aldığı Times Higher Education BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ve Gelişmekte olan Ülkeler Sıralamasına girdi. Genç bir üniversite olarak doğru araçlar ve uygulamalarla kampüs içi ve dışı öğrenmeyi desteklemek, öncelikleri ve hedefleri ileriye yönelik belirlemek ve bir ekosistem olmak üzere hareket ediyoruz” dedi.

1997 yılında ABD’de kurulan Blackboard hali hazırda 115 ülkede, 31 bin fazla kuruma hizmet veriyor. Türkçe dahil 21 dilde servis sunan Blackboard çözümlerini bugün dünyanın en iyi üniversitelerin listesinde yer alan üniversitelerin yüzde 75’inden fazlası ve Türkiye’den 13 üniversite kullanıyor.