ARGE250


"Katma değerli üretim ve ihracat için çalışalım"

Turkishtime Dergi

İş dünyası yerel seçimlerin sonuçlanmasını ekonomik reformlar ve kalkınma planlarının devreye girmesi açısından büyük bir fırsat olarak görüyor. İş dünyası temsilcileri yeni dönemin ihracatın, katma değerli üretimin, istihdamın artacağı bir dönem olması gerektiğini vurguluyor.

TİM Başkanı İsmail Gülle: Önümüzdeki 4.5 yılda Türkiye ekonomisinde 2. ve 3. nesil reformlara odaklanacağımız, Türkiye'nin küresel rekabetteki konumunu güçlendirecek adımlar adına, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve vizyonuyla, ekonomi yönetimimizle omuz omuza çalışacağız.2019-2020 döneminde ihracatımızı 200 milyar dolar ve üstüne, ihracatçı sayımızı da 100 bine taşıyacağız.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Hükümetimizin önümüzdeki 4.5 yılı ekonomiyi daha da güçlendirecek yapısal reform dönemi ilan edeceğinden eminiz. Ekonomi dışı etkileri bertaraf ederken, reel sektörü güçlendirecek, köklü ve yapısal reformlarla yolumuza devam etmemiz gerekiyor.

Ankara yeni bir başarı hikayesi istiyor

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir: Türkiye yeni bir ekonomik başarı hikayesi yazmalıdır. Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak kalıcı reformlarla ekonomiye odaklanmamız gerekir. Özellikle seçim sonrası hem içeriye hem de dışarıya güven telkin etmemiz gerekiyor.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: Dünyada çok hızlı değişimlerin yaşandığı bu dönemde biz de bu değişimi yakalamak için tüm reformları hayata geçirmeliyiz. Türkiye'yi küresel ligde hak ettiği konuma getirelim. Daha çok üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalışalım.

Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz: Bu dönemi Türkiye'nin sıçrama yapması, ekonomik açıdan refah ve bolluk dönemine girmesi için bir fırsat olarak görüyorum. 82 milyon el ele verip ekonomiye ve istihdama odaklanmalı, yapısal reformları hızla gerçekleştirmeliyiz.

Bursa'dan ekonomide nitelikli dönüşüm talebi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay: Artık yapısal reformlara ve ekonomimizdeki nitelikli dönüşümü gerçekleştirmeye odaklanmalıyız. Türkiye, bu dönemde enerjisini dönüşüm sürecine ve yapısal reformlara, yatırımlara, katma değerli üretime, istihdama ve ihracata harcamalı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ: Türkiye'nin bölgesinde ve küresel ekonomide yükselmesi için hepimize görev düşüyor. Türk iş dünyası olarak el birliği ile daha çok üretmek, daha fazla yatırım, istihdam ve ihracat için çalışacağız.

BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay: 2019'un ekonomide kayıp yıl olmaması için elbirliği ile çalışmalıyız. İstihdam ve üretim için elimizden ne geliyorsa ortaya koyma dönemindeyiz.

Ege'den büyümeye odaklanma çağrısı

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener: Demokrasi standardını yükseltmeyi hedefleyen, yerli ve yabancı sermayeye güvence veren bir perspektifin ortaya konması en önemli beklentilerimiz arasında.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli: Kentlerimiz yorgun düşmüş durumda. Bu nedenle bu yorgun kentleri altyapısı mükemmel hale getirilmiş, fiziki imkanlarından kültür sanata kadar her alanda insanla barışık, mutlu kentlere dönüştürmeye mecburuz.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: 2018 yılının son çeyreğinde yüzde 3 küçülen Türk ekonomisinde küçülmenin durması ve tekrar büyümeye geçmesi için mahalli idarelerimizin yöneticilerine de büyük görevler düşmektedir. Kalkınmanın yerelden başlamasına öncülük etmeliler.

Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Aslan: Biz EGİAD olarak özellikle girişimciliğin ön plana çıktığı ve İzmir'in dünyanın sayılı girişimci şehirlerinden biri olacağı bir gelecek dönem bekliyoruz.

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Başkanı Mehmet Ali Susam: Artık seçim atmosferinden çıkmış, ekonomik olarak yaralarını saran ve tekrar büyüme odaklı bir ekonomik yapıya bürünen bir ülke olmayı diliyoruz.

TÜGİAD Ege Şubesi Başkanı Can Yavaş: Ülkemiz ekonomisinin seçim atmosferinden çıkıp kendi yapısal sorunlarına eğilmesi, atılması gereken adımları ivedilikle atması gerekiyor.

İzmir Sanayiciler ve İş Adamları Derneği Başkanı Hasan Küçükkurt: Yerel seçimler sona erdi. Ülkemizin diğer ve belki de en önemli gündemi olan ekonomiye odaklanacağımızın bilinciyle daha iyi günlere doğru yol alan bir Türkiye bekliyoruz.

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Haluk Meriç: Yerel seçimlerden sonra her kesimin tek konsantrasyonu ekonomimizin içinden geçmekte olduğu sıkıntılı süreci atlatma ve küçülme yoluna girmiş ekonomimizi doğru yola sokmak olmalıdır.

İzmir İş Kadınları Derneği Başkanı Huriye Serter: Göreve gelen belediye başkanlarının daha çok ortak akıl, daha çok katılımcılık, daha çok sivil toplum odaklı bir yönetim anlayışı belirlemesi gerekir.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu: Yerel yöneticilerimizden en büyük beklentimiz yönetecekleri bölgede kalkınmaya önem vermeleri.

Ege İş kadınları Derneği Başkanı Nilhan Antitoros: Ekonominin direksiyonundaki anlayışın bu seçim sonuçlarının verdiği mesajı doğru okuması, özellikle bundan sonraki süreç için önem teşkil ediyor.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı: Artık hedefimiz, ekonomik istikrar ve kalkınmaya yönelik olmalı. Sosyal refah ortamının iyileştirilmesi ve ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması ortak gayemiz olmalı.

Ege Genç İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Aslan: Türkiye'nin her bölgesinde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ülke kalkınması için öncelikli çıkış yoludur. Bu kapsamda en az bir şehrimizin dünyanın ilk 20 girişimci şehri arasında yer alması için çalışmak önemli bir stratejik hedeftir.

Seçimsiz dönem büyük bir fırsat

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy: Ekonomide reformların hayata geçirileceği bir dönem var. Bu dönemde daha fazla yatırım, istihdam ve ihracat için çalışmalıyız.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci: Hükümetimizin güçlü ekonomi programı ile reformları bir bir hayat geçireceğinden eminiz.

Konya Sanayi Odası ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü: Önümüzde seçimsiz bir 4.5 yıl var. Bu Türkiye için büyük fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendirerek, yüksek katma değerli üretimden ve ihracattan beslenen kalıcı bir kalkınma hikayesi yazmalıyız.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan: Durgun bir döneme giren piyasaların yeniden hareketlenme zamanı. Artıka Muğla'nın ilk gündem maddesi ekonomi olacaktır.

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Akın Akıncı: Eğitim, dijital dönüşüm ve iş piyasasındaki yapısal reformların hızla devam etmesini temenni ediyoruz.