ARGE 250


Türkiye Sanayisinin Lokomotifleri Organize Sanayi Bölgeleri: DENİZLİ OSB’DE YER KALMADI!

Turkishtime Dergi

RÖPORTAJ-HABER SERİSİ

Yaklaşık 30 bin kişinin istihdam edildiği Denizli Organize Sanayi Bölgesi, yıllık 1 Milyar dolar ihracat gerçekleştiriyor. Yüzde 100 kapasite doluluğuna ulaşan bölgede 42.000 m³/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisi, kreş, anaokulu, hastane gibi tesislerin bulunması, işletmelerin bu tesisleri kurma yükümlülüğünü ortadan kaldırıyor. 

Organize Sanayi Bölgelerinin vizyoner faaliyetlerini iş dünyası ve kamuoyu ile paylaşan röportaj serimizin bugünkü konuğu Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Necip Filiz.


Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nin kısaca üretimde olan firma sayısı, istihdam, ihracat, üretim vb. rakamsal verilerle büyüklüğünü bize tarifler misiniz? Bölgenizde satışta olan parselleriniz var mı?

Denizli Organize Sanayi Bölgesi 5.180.000 metrekarelik bir alanda kurulmuştur. 213 adet sanayi parseli bulunmaktadır. Bölgemizde üretim yapan sanayi tesislerinde yaklaşık olarak 30.000 kişi istihdam edilmektedir. Ayrıca sanayicilerimizin yıllık ihracat miktarı 1 Milyar USD civarındadır. Denizli Organize Sanayi Bölgesi yüzde 100 kapasite doluluğuna ulaşmıştır. 

Bölgenizin yatırım avantajları nelerdir? Neden firmalar Denizli Organize Sanayi Bölgesini tercih etmeli?

OSB içerisine dâhil olan sanayi parselleri hem daha ucuz elektrik kullanmakta hem de başta emlak vergisi olmak üzere vergi muafiyetlerinden faydalanmaktadırlar. Teşvik kapsamında Denizli içindeki firmalar 2. Bölge teşvikleri alırken OSB içindeki firmalar 3. Bölge teşvikleri alarak daha avantajlı bir duruma gelmektedir. OSB içerisinde 42.000 m³/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisi, kreş, anaokulu, hastane gibi tesislerin bulunması, işletmelerin bu tesisleri kurma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaktadır. 

Türkiye ihracatındaki yıllık 3,5 milyar dolarlık katkısı ile Denizli ihracatçı firmalar açısından bölgesinde barındırdığı gümrük, antrepo vb. imkanlar ile avantaj sağlamaktadır. 

“Ülkemizin yeni sanayi politikasının oluşumunda büyümenin üç temel faktörü; “yenilik yapabilme, yatırım ve ihracat” ile yola çıkıldığında Denizli OSB, bu konudaki hizmet ve başarıları ile diğer OSB’lere örnek teşkil etmektedir.”

Türkiyenin geleceğini belirleyecek aşağıdaki şu dört alanda Denizli Organize Sanayi Bölgesinin yürüttüğü veya planladığı çalışmalarınız var mıdır?

İstihdam: Özellikle kadın istihdamı?

Denizli, kadın istihdamının en fazla olduğu illerden biridir. Bu durumun en önemli nedeni, kadınların yoğun olarak çalıştığı tekstil sektörünün Bölgemizde gelişmiş olmasıdır. Kadın istihdamını artırmak amacıyla Bölgemiz sınırları içerisinde yer alan kreş ve anaokulumuzun kapasitesini artırmaktayız. Bölgemizde faaliyete geçirdiğimiz Mesleki Eğitim Merkezimizde açılan kurslarımızda yine kadınlarımıza yönelik eğitimler düzenleyerek onları iş hayatına dâhil ediyoruz. 

Ayrıca; Organize Sanayi Bölgemiz ile Türkiye İş Kurumu Denizli İl Müdürlüğü arasında Şubat 2011 tarihinde protokol yapılarak, Ticaret Merkezimizde bulunan İŞKUR Hizmet Noktamızda Bölgemiz personeli tarafından sanayicilerimize e-iskur üzerinden hizmet verilmekte olup, aynı zamanda dijital LED pano monte edilerek sistem desteklenmiş ve istihdam imkânı sağlanmıştır. 

“Bölgemiz firmalarının yetişmiş kalifiye eleman ihtiyacının karşılaması amacıyla ülkemizde bulunan OSB’ler içinde yer alacak olan ilk ve tek Meslek Lisesi’nin 1999 yılında kurulmasına karar verilmiştir.  2018  - 2019 eğitim öğretim yılına, özel okul statüsü ile başlayan DOSTEK kolejimiz bugün 900 öğrenciye yüzde 100 burs ile eğitim vermektedir.”

İhracat: Bölge firmalarınızın ihracatını artırıcı veya kolaylaştırıcı faaliyetleriniz?

Ülkemizin yeni sanayi politikasının oluşumunda büyümenin üç temel faktörü; “yenilik yapabilme, yatırım ve ihracat” ile yola çıkıldığında Denizli OSB, bu konudaki hizmet ve başarıları ile diğer OSB’lere örnek teşkil etmektedir. 

Bölgemiz firmalarının yetişmiş kalifiye eleman ihtiyacının karşılaması amacıyla ülkemizde bulunan OSBler içinde yer alacak olan ilk ve tek Meslek Lisesinin 1999 yılında kurulmasına karar verilmiştir.  2018  - 2019 eğitim – öğretim yılına, özel okul statüsü ile başlayan DOSTEK kolejimiz bugün 900 öğrenciye yüzde 100 burs ile eğitim vermektedir. 

Denizli Organize Sanayi Bölgesi olarak; hedeflerimizi değişen gündemle birlikte sürekli revize etmemiz ve 1997 yılından beri istikrarlı devam eden Yönetim Kurulumuz sayesinde mevcut şartlarımızı sürekli iyileştirerek Bölgemiz sanayicisinin rekabet gücünü artırmaya yönelik hizmet vermekteyiz.

Bölgemiz firmalarının gerek yurtiçi gerekse ihracat – ithalat ve transit taşımalarda ulaşım maliyetlerini minimuma indirmek amacıyla Bölgemize bitişik alan içerisinde yükleme – boşaltma istasyonu kurularak, ülkemizin tüm limanlarına taşıma yapılabilmesi için TCDD ile sözleşme imzaladık. 

Bölgemiz sınırları içerisinde yer almayan savunma sanayi, havacılık gibi sektör temsilcilerini sanayicilerimizle bir araya getirerek yeni pazarlar oluşturuyoruz. 

Ar-Ge ve İnovasyon: Bu iki kavram kapsamında yürüttüğünüz çalışmalarınız?

Bulunduğumuz yüzyılda gerek güçlü ekonomiler için gerekse de örgütlerin başarısı ve rekabet gücü acısından önem arz eden inovasyon; özellikle teknoloji firmaları, piyasa belirsizlikleri, hızlı değişim, yaşam eğrisi ve küreselleşme unsurlarından etkilenen dinamik bir çevre içinde yer almaktadır. İnovasyon konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Öncelik hedefimiz Organize Sanayi Bölgemiz içerisinde Teknokent 2. fazının kurulmasıdır. Bunun için Pamukkale Üniversitesiyle görüşülüp Teknokent kurulması için yer tahsisi yapılmıştır.

2016 yılında yürürlüğe giren AR-GE Reform Paketi çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliği içinde düzenlediğimiz “AR-GE ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı”, dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk Özlü ve Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci’nin katılımı ile 2016 yılı ekim ayında gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu toplantı ile Türkiye’deki 22 Tasarım Merkezi’nden yedi tanesi Bölgemizde kurulmuştur.

Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinde 1998 yılından beri çalışan ve yıpranan Belt Pres sistemimizin bakım maliyetlerini düşürmek, kullanılan elektrik ve suyu azaltmak, işçiliğini azaltmak ve daha hijyen bir ortam sağlaması amacıyla yeni bir pres sistemiyle değiştirilmesi gerekiyordu. Bunun için teknik araştırmalar yapılıp Burgulu Pres Sistemi kurulması kararlaştırıldı. 

Bu amaçla Denizli ilimizde bulunan Güney Ege Kalkınma Ajansına (GEKA) 2015 yılında bir proje ile başvuru yapılmıştır. Kabul olan proje ile Burgulu Pres Sistemi kurularak; elektrik tüketiminde yüzde 70’e yakın, su tüketiminde ise yüzde 50’ye yakın bir tasarruf sağlanmıştır. Bakım masrafları minimuma düşürülen sistemde daha sessiz ve hijyenik bir ortam oluşmuştur. 

Sürdürülebilir Sanayi: Enerji, çevre yönetimi, yeşil üretim, atık yönetimi vb. alanlardaki girişimleriniz?

2021 yılı içerisinde hayata geçirdiğimiz Aydınlatma Projesi’nde enerji tasarrufu sağlayan LED armatürler kullanılmıştır. 

Kuşkusuz COVID-19 pandemisi ortamında gerek bireysel gerek kurumsal gerekse ülkesel düzeyde sürdürülebilirlik kavramı yeni bir boyut kazanmıştır. Dünya mevcut durumda COVID-19 küresel kriziyle her cephede uğraşırken, tek tek bireylerden kurumlara, ülkelere ve sonuçta küresel dünyanın büyük oyuncularına kadar her cephede sürdürülebilirlik yeniden temel bir kavram haline gelmiştir. 

Ancak sürdürülebilirlik yönünden kısa ve uzun vadeli hedeflere ulaşmada bugün atılacak adımların da büyük önem taşıdığı açıktır. Denizli OSB olarak doğal yaşamın korunması, enerji verimliliği, atık yönetimi, geri dönüşüm, su kaynaklarının ve tarımsal arazilerin korunması ve geliştirilmesi başlıkları altında çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz.

12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sıfır Atık Yönetmeliği”ne göre, mahalli idareler ve EK-1 listesinde tanımlı işletmeler ile gönüllülük esasına dayalı olarak sıfır atık yönetim sisteminin kurularak ilk etapta temel seviyede “Sıfır Atık Belgesi” alma zorunluluğu getirilmiştir. Daha sonraki aşamalarda ise gümüş, altın ve platin sıfır atık belgelerinin yönetmelikte belirtilen şartlar doğrultusunda alınması gerekmektedir.

Buna istinaden; Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı birimler (Arıtma Tesisi, İnşaat Kontrol, Elektrik İşletme, Doğalgaz İşletme, İtfaiye, Güvenlik, İşyeri Hekimi) ile sosyal tesisler, DOHAŞ Antrepo, Mesleki Eğitim Merkezi, 112 Acil Sağlık İstasyonu, OSB Camii, O.S.B. Teknik Koleji ve bünyemizde görevli taşeron firmalar, OSB içerisinde bulunan cadde-sokakları kapsayacak şekilde başvurumuz entegre çevre bilgi sistemi üzerinden (https://ecbs.cevre.gov.tr) yapılarak ilk etapta temel seviyede 24.12.2020 tarih, TS/20/B2/8/1 belge nolu “SIFIR ATIK BELGESİ” alınmıştır. “Sıfır Atık Yönetmeliği”nde belirtildiği üzere sırasıyla gümüş, altın ve platin sıfır atık belgelerini almak üzere çalışmalarımız devam etmektedir.

Bilindiği üzere 2008 yılında T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nca ülkemiz genelinde düzenlenen “En Çevreci OSB Yarışması”nda; çevrenin korunması, geliştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması konularında göstermiş olduğu gayret ve yapmış olduğu çalışmalardan dolayı II. En Çevreci OSB seçilerek “Çevre Beratı” ile ödüllendirilmiştir.

Ulusal ve Uluslararası Tanıtım: Denizli Organize Sanayi Bölgesi bu konuda neler yapıyor?

Denizli Organize Sanayi Bölgemizde yapılan faaliyetlerimiz ve yeni projelerimizi, üç ayda bir yayımladığımız Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayi, Ekonomi ve Haber Dergimiz, web sayfamız, sosyal medya, yerel ve ulusal gazeteler aracılığı ile takipçilerimizle paylaşıyoruz. 

Bölgemiz ve ülkemiz sanayicilerinin yoğun katılım gösterdiği yurt içi ve yurt dışı fuarlar için hazırlanan dergilerde reklamlarımız ve tanıtım yazılarımız ile yer alıyoruz. Pandeminin sona ermesi ile birlikte yurt içi ve yurt dışında yapılacak fuarlarda kuracağımız tanıtım stantları ile Bölgemizi tanıtmaya devam edeceğiz. 

Sizce Türkiyedeki OSB'lerin daha etkin ve başarılı olabilmesi için önerileriniz ne olur? Bu kapsamda OSB'lerin geleceğini belirleyecek stratejik önerilerinizi bizimle paylaşabilir misiniz?

Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan işletmelerin ham madde tedariki ve ürünlerinin ihracatını kolaylaştırmak amacıyla gerek duyulan başta demiryolları olmak üzere karayolları ile liman bağlantıları için gerekli yatırımlar yapılmalıdır. Ayrıca OSB’ler arası mal ve hizmet lojistik imkanları artırılmalıdır. 

Organize Sanayi Bölgeleri’nde yer alan Meslek Liselerinin atölye ve laboratuvar teçhizat ve donanımına yönelik teşvik getirilmelidir. 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) daha da güçlendirilerek, OSB’lerin gelişmesi konusunda gerekli kanun ve yönetmelik değişikliklerinin yapılması için gerekli adımları atmasına olanak sağlanmalıdır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü; gelişmiş ülkelerdeki sanayi kümelenmelerinin uygulanabilir örnek modellerini Bölgelerimize aktarmada öncü olmalıdır.