ARGE 250


TÜSİAD'dan Kadınlar Günü mesajı: Tek kanatla geleceğe uçamayız

Turkishtime Dergi

TÜSİAD, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı yayımladı. Açıklamada "Kadınların eğitim, çalışma hayatı ve siyaset başta olmak üzere hayatın her alanına eşit katılımını ve karar alma mercilerinde daha çok sayıda kadın olmasını sağladığımız bir Türkiye’nin daha uzlaşmacı, daha demokratik ve daha kalkınmış bir ülke olacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

TÜSİAD, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı şöyle: "İnsanların cinsiyetlerinden dolayı ayrımcılık ve eşitsizliğe maruz kalması bir ülkeyi içten içe zayıflatır; devletin, toplumun, ailenin ve bireyin yaşamının sağlıklı sürmesini engeller.

Kadın ve erkeğin hak ve özgürlüklerde, fırsatlara erişimde ve temsilde eşitliğinin esas olduğuna inanıyoruz. Bu bir demokrasi, toplumsal refah ve ulusal onur konusudur.

21. yüzyılda güçlü bir Türkiye için toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamalıyız. Toplumsal cinsiyet eşitliği demokrasi, kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez bir unsurudur. Toplumsal cinsiyet eşitliği uluslararası kurumlar ve hukuk tarafından açıkça tanımlanmış olup, coğrafi, kültürel ve dini unsurlara göre farklılık göstermemektedir. Bu konuda dünya gerçekleri ve veriler herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak kadar açıktır.

Kadına şiddete karşı yasalar eksiksiz hayata geçmeli

Kadınların çağımızda hala devam eden şiddete maruz kalmalarını önlemek tüm dünya gibi ülkemiz için de önemli bir mücadele alanı. Bu mücadelenin kazanılması için yasaların ve şiddete sıfır tolerans anlayışının eksiksiz hayata geçmesini diliyoruz.

Mevcut yasalardaki eşitlik ilke ve düzenlemelerinin gerçek hayata yansımasını sağlamalıyız. Bu amaçla politika ve eylemlerin etkili uygulanması için kesintisiz çaba sarf edilmesi büyük önem taşımaktadır.

“Tek kanatla geleceğe uçamayız”

Kadınların eğitim, çalışma hayatı ve siyaset başta olmak üzere hayatın her alanına eşit katılımını ve karar alma mercilerinde daha çok sayıda kadın olmasını sağladığımız bir Türkiye’nin daha uzlaşmacı, daha demokratik ve daha kalkınmış bir ülke olacağına inanıyoruz.

Kadınların ve erkeklerin gücünü hayata eşit katabilmeliyiz.

Çünkü her zaman vurguladığımız gibi; “Tek kanatla geleceğe uçamayız.”

TÜSİAD toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili birçok çalışma ve etkinlik gerçekleştirmiş ve bu amaçla çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmıştır.

2017-2019 döneminde odaklanılan projeler özetle şöyledir:

• Kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından başlatılan “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi”ne 2015’ten bu yana destek;

• “İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi”mizin Reklamverenler Derneği, Reklamcılar Derneği, Reklamcılık Vakfı, Türkiye Halka İlişkiler Derneği, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği ve Kurumsal İletişimciler Derneği ile yaygınlaştırması;

• “TV Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” projemizde Senarist-Bir, Oyuncular Sendikası, Reklamverenler Derneği, Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliği ve yönetmenlerin katılımıyla çalışmalar;

• İş-aile yaşamının uyumlaştırılması kapsamında kurumsal çocuk bakım ve eğitim hizmetlerinin (kreşlerin) yaygınlaştırılması konusunda TÜSİAD, AÇEV ve PwC işbirliğiyle rapor ve savunu çalışmaları.