AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Dijital çağ ile liderlik anlamı da değişti

Turkishtime Dergi

Teknolojinin giderek artan önemiyle birlikte, teknoloji lideri öne çıkıyor. Bilgi teknolojisinin içine doğan dijital yerliler, iş dünyasının kalbinde yer almaya başladılar.

Uluslararası işe alım ve danışmanlık firması Page Executive Direktörü Merve Oklap, dijital çağda liderliğin anlamının ve kapsamının değiştiğine vurgu yapıyor. Oklap "Değişiklikler, sektör liderleri arasında daima var olan küçük farklılıkların ötesine geçiyor. Yeni becerilerin, yeni bir dilin ve yeni süreçlerin ortaya çıkması, liderlikte daha fazla yaratıcılığın ortaya çıkmasına katkıda bulundu. Teknolojinin yükselişi teknoloji liderini ön plana çıkardı ve şu soruyu gündeme getirdi. Yenilikleri sürükleyen kim teknoloji mi, teknoloji liderleri mi?” diyor.

Günümüzde CEO'lar teknolojiyle daha rahat çalışıyorlar ve önceki dönemlerde liderleri aşan teknolojik sorunları daha rahat algılıyorlar. Teknolojinin uygulanması ve kullanılması, günümüzde birçok yönetici liderin doğasında var. Bir yandan şirketi yönetirken diğer yanda işletim sistemleri, ölçütler ve analitikler konusunda derinlemesine bir anlayışla çeşitli bilgisayar dillerini biliyorlar. Oklap, uzun vadeli planlamanın ötesinde, şimdiki teknoloji liderleri daha kısa vadeye odaklı çevik atılımları başarıyla gerçekleştirdiğini ifade ediyor. "Yönetim katında giderek daha fazla CTO’yu- Chief Technology Officer (Baş Teknoloji Sorumlusu) görüyoruz. Bu rol artık iş dünyasındaki yönetici düzeydeki pozisyonların gerekli bir bileşeni haline geldi" diyor. Ayrıca şunları ekliyor: "CIO'lara – Chief Information Officer (Baş Enformasyon Sorumlusu) ve CDO'lara -Chief Digital Officer (Baş Dijital Sorumlusu) daha çok işe alım talebi görüyoruz. Bu, teknolojinin iş dünyası için kritik öneme sahip olduğunun bir başka kanıtıdır."
Hayatta kalmak için uyum sağla

Şirketlerin, dijital çağa ayak uydurabilmek için teknolojiyi işlerinin merkezine yerleştirmesi gerekiyor. Teknoloji liderleri onlarca yıllık tecrübeye sahip olmak zorunda değiller. Girişimciler iş hayatına okul yıllarında atılıyor ve 20li yaşlarında milyarder oluyorlar.
Dijital yerliler bu becerileri çocuk yaşta kazandıkları için teknoloji konusunda derin bir bilgiye sahipler. Dijital gibi çevik metodolojileri kullanıyorlar. Eşsiz perspektifleri ve ayırt edici bilgileri, pek çok açıdan deneyim eksikliklerinin görmezden gelinmesine olanak sağlıyor.

Pazar için hızlanma zamanı

Teknolojiye olan güvenin artması ile birlikte endüstriyi doğru yönde yönlendirme görevi teknoloji liderlerine düşüyor. Teknoloji liderleri benzeri görülmemiş bir hızla hareket ediyor. Dijital bir ürün geliştirme ve test zamanı, maddi bir ürüne kıyasla çok daha kısa oluyor. Bu yüzden girişimciler dijital bir ürün geliştirebilir, test edebilir ve kısa bir süre içinde kendi şirketlerini kurarak ürün satışına başlayabilir. Artık günümüzde pazarlama ve teknoloji her zamankinden daha yakın temasla çalışıyor.

Dijitalleşmenin yaygın uygulamasıyla, yenilik ve değişim için teknoloji itici güç haline geliyor. Dolayısıyla, teknoloji liderleri, yönetim katını şekillendiriyor. Bankalar, perakende, ilaç gibi tüm sektörlerdeki işletmeler şu an teknolojiyi merkez konuma yerleştiriyor. Teknolojinin yaygınlığı ve teknoloji ekibinin ve liderinin önemi, şirketlerin kendilerini yeniden yaratması anlamına geliyor. Geleneksel iş modelleri, her şeyin dijital olduğu bir dünyada artık sürdürülebilir olmaktan çıkıyor.