ARGE 250


Hane halklarının tasarruf oranı Türkiye'de %6.5

Ersin Kaplan

Türkiye’de hane halklarının tasarruf oranı ortalama %6-7 civarında

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin üç aylık yayını olan Gösterge’nin 2016 Kış sayısı yayınlanan sonuçlara göre, Türkiye’de yurtiçi tasarruflar son 20 yılda belirgin şekilde azalarak %25’ten 2014 sonunda %15’e indi. Toplam tasarruflardaki azalış hane halkı tasarruflarındaki azalmayla ilişkilendirilirken, hane halkı tasarruflarını artırmaya yönelik çalışmalar önem kazandı.

Hane halkı tasarruf saiklerini açıklayan ekonomik teorilere de değinilen bu makalede TÜİK Hane halkı Bütçe Anketi kullanılarak Türkiye’deki hane halklarının tasarrufu incelendi. Veriler, 2010-2014 döneminde hane halklarının ortalama tasarruf oranının %6,5 olduğu, bu oranın 2014 yılında arttığını gösterdi. Raporda tasarruflar ayrıca; hanelerin gelir, çalışma durumu, cinsiyet, yaş, eğitim ve yerleşim yerine göre analiz edilerek, tasarrufların dağılımı hakkında bulgular veriliyor.

Hedefli yatırım hesapları ile yurtiçi tasarrufların artırılması hedefleniyor

Pek çok ülkede vatandaşları birikime teşvik etmek ve eğitim, sağlık gibi harcamaların yükünü hafifletmek için imtiyazlı hesaplar geliştiriliyor. Dünyadaki hedefli yatırım hesaplarını inceleyen makalede ayrıntılarıyla irdelenen bu hesaplar, 1970’lerden bu yana sağladıkları vergi avantajlarından ötürü gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılıyor. Ülkemizde ilk kez 2015 yılında çeyiz ve konut hesapları olarak düzenlenen hedefli yatırım hesapları, hem vatandaşları erken yaşta evliliğe ve gayrimenkul edinmeye teşvik etmeyi amaçlamakta hem de yurtiçi tasarrufları artırarak ülkenin dış finansmana bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.