ARGE 250


Türkiye rekabet gücünü kaybediyor

Küresel Rekabet Düzeyi Raporuna göre Türkiye 140 ülke arasında 6 sıra birden gerileyerek 51. oldu. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından her yıl yayınlanan raporda,Türkiye 2015-2016 döneminde makro ekonomik ortam ve kurumsal yapılanmadaki bozulma sonucu yerini kaybetti.
İsviçre yeniden ilk sırada yer alırken, ikinci Singapur, üçüncü ise ABD oldu. Suudi Arbistan ve Brezilya Türkiye ile beraber gerilerken, Hindistan 16 basamak birden yükseldi ve 55. sıraya geldi.