ARGE 250


Türkiye siber güvenliği hafife alıyor

Turkishtime Dergi

KPMG, şirketlerin son yıllarda önemi artan siber güvenliğe karşı bakış açısını inceleyen bir araştırma yaptı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 28 farklı ülkeden 800 şirketin faaliyet raporlarının incelendiği araştırmada, Avrupalı şirketlerin hassas bir tavırla yaklaştığı siber güvenliğe karşı Türkiye'deki şirketlerin aynı önemi göstermediği ortaya çıktı. KPMG Danışmanlık Bölümü Şirket Ortağı Tanıl Durkaya, "Araştırmaya katılan 20 şirketin 18'inin faaliyet raporlarında, siber güvenlikle ilgili tek bir satır bulunmuyor" dedi.

Durkaya, Türkiye mercek altına alınıp incelendiğinde Türkiye'den araştırmaya katılan 20 şirketin yalnızca ikisinin faaliyet raporlarında siber güvenliğe ilişkin bilgilere yer verildiğini vurguluyor. Geri kalan yüzde 90'lık kesimin raporlarında ise siber güvenlikle ilgili en ufak bir bilgilendirmenin bulunmadığı dikkat çekiyor. İlgili çalışmalar Türkiye'de yalnızca ham madde ve telekomünikasyon sektörlerinde yer alan iki şirketin faaliyet raporlarında bulunuyor. Finans, endüstri, petrol ve gaz gibi sektörlerin ise siber güvenliğe ilgi göstermediği izlenimi ediniliyor.

Araştırmanın öne çıkan diğer noktalarıysa şöyle;

Araştırmaya katılan 800 şirketin yüzde 56'sı, siber güvenliğe gereken önemi vermiyor.

Araştırmada yer alan şirketlerin yüzde 26'sı yıllık raporlarında en az bir paragrafı siber güvenlik konusunu ayırıyor.

Siber güvenliği yönetim kurulunun sorumluluğuna bırakan şirketlerin oranı yüzde 18.

Araştırmaya katılan 28 ülkeden 800 şirketin gelirleri toplamı yaklaşık 7 milyar euro.

Siber güvenliğe yıllık raporlarında en çok yer veren şirketler Batı Avrupa'dan. Batı Avrupa Bölgesi'nden 315 şirket araştırmada yer aldı. 54 şirket, raporunda siber güvenliğe bir paragraftan fazla yer verirken, 69 şirket bir paragraf yer verdi. 64 şirketin raporunda ise cümleler arasında siber güvenlik geçti. Araştırma sonuçları yüzdelik olarak değerlendirildiğinde, Batı Avrupa'daki şirketlerin yüzde 60'ı siber güvenliğe önem verdiklerini kanıtladı.

Sektörler göz önüne alındığında ise telekomünikasyon şirketleri ön planda. Telekomünikasyon şirketlerinin yüzde 77'sinin raporlarında siber güvenlik konusu yer alıyor.