ARGE 250


2017’ye “Veri Analizleri” damga vuracak

Elif Akın

Dünya Gümrük Örgütü’nün 2017’yi Veri Analizi yılı olarak ilan ettiğini belirten Gümrük Müşaviri ve Güler Dinamik Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güler, veri analizlerinin şirketlerin alacağı kilit kararlarda önemli rol oynayacağını söyledi.

Dünya Gümrük Örgütü’nün (DGÖ) 2017’yi Veri Analizi yılı olarak ilan etmesi Güler Dinamik’in de gündeminde yer alıyor. Akıllı verinin önemine dikkat çeken Gümrük Müşaviri ve Güler Dinamik Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güler, “Endüstri 4.0’ın hızla yükselen bir trende sahip olması ile var olan önemini arttırmaya devam eden Büyük Veri’nin (Big Data) anlam kazanabilmesi ve analitik tabanlı ilerleme yaratabilmesi için doğru filtrelenmiş ‘Akıllı Veri’ye önemli derecede ihtiyaç bulunmaktadır” dedi.

Güler, sözlerine şöyle devam etti: “Dünya Gümrük Örgütü’nün 2017 yılını ‘Veri Analizi’ yılı ilan etmesiyle birlikte veri kütlesindeki aksiyonları, performansa entegre olarak gümrüklerde uygulayabileceğimiz bir dönem içerisine girmiş bulunmaktayız. Kompleks verilerin filtrelenerek bir araya getirilmesi, ilişkili analizlerin yapılması, değerlendirilmesi ve uygun anlamlılık seviyesinde kilit kararların alınması büyük önem arz etmektedir.

Gümrüklerde radikal değişimler sağlanmasını öngören ve veri analizleri ile ilgili açıklamalar içeren ‘2017 Veri Analizi Yılı’ başlıklı yazıyı bilgilerinize sunar, tüm ihracatçılarımızın Dünya Gümrük Günü’nü kutlarım.”

2017 Veri Analizi Yılı

Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Genel Sekreteri Kunio Mikuriya, 2017 yılının "Etkili Sınır Yönetimine ilişkin Veri Analizleri" sloganı kapsamında veri analizlerinin geliştirilmesine adanacağını duyurdu. DGÖ üyeleri böylece gümrük modernizasyon sürecinde kilit unsur haline gelen sektördeki çabalarını ve girişimlerini daha da artırmaları için çağrılmış olacaklar: veri toplama ve analiz etme.

Gümrükte, gümrük işlemleri için ibraz edilen veriler gibi, kendi tasarruflarında yüklü miktarda veriler bulunmaktadır. Gümrükler ayrıca, diğer devlet kurumlarından, ticari veri tabanlarından ve açık kaynaklı bilgi platformlarından dijitalleştirilmiş global kamu kayıtları ve çok dilli haber kaynaklarından gelen verileri kullanabilmektedir.

Ayrıca fiziksel objeler ‘Nesnelerin İnterneti’ olarak bilinen bir olgu ile elektronik aksamlar, yazılım, sensörler ve bu objelerin veri toplamasına ve değiş tokuşuna imkan tanıyan ağ bağlantısı içerisinde yerleşiktir.

Bununla birlikte, sadece kendileri için veri toplamak yeterli değildir. Gümrük idareleri veri kütlesi ile dolup taşan bir risk ile karşılaşabilir. Veriler, sadece etkin ve verimli bir şekilde kullanıldıklarında bir değeri olur. Bu yüzden gümrük idarelerinin bilgiye dayalı veri temizliğini yapması, özellikle gümrük idarelerinin her gün karşı karşıya geldiği gelişmiş ve gelişmekte olan zorluklar karşısında hareket etmesi kritik önem taşımaktadır. Veri analizleri bunu mümkün kılarak, hem uyum hem de kolaylaştırmada gümrükleri yeni başarı seviyelerine taşıyabilir.

*Meşru ticaretin kolaylaştırılması, şüpheli insan dolaşımı ve finansal akış, yasa dışı sevkiyatların ve usulsüzlüklerin tespitini destekleyen risk yönetimini geliştirmek,

*Ticaret erbabının ya da yolcunun davranışını tarihi faaliyetinden öğrenme,

*Kendi deneyim ve uzmanlıklarını kullanmak için başka devlet kuruluşları ile işbirliği yapmak,

*Bina bilgisi amacıyla nicel araştırma yürütmek,

*Memur uygulamalarını ve bütünlüğünü artırmak için performans ölçümünü geliştirme veri analizleri böylece gümrüğün gelir tahsilatı hedeflerini, sınır güvenliğini, ticari istatistiklerin toplanmasını ve ticareti kolaylaştırma gibi hususlarda büyük ölçüde destekleyebilir.

*DGÖ Genel Sekreteri Kunio Mikuriya, "Bu çıkarları elde etmek için, gümrük idareleri, veri analizlerini bir stratejik öncelik haline getirmeli ve üstün teknolojiye sahip olmalıdır. Uygun otomasyon ilkelerini oluşturarak, verileri toplamak ve analiz etmek için uzman kişileri işe almalıdır ve veri güdümlü görüş doğrultusunda hareket etmelidir" dedi.

Burada, Bilgi İşlem Altyapıları ve kültürel zorluklar, teknik bilgileri iyi olan kaynakların eksikliği, sınır kurumları arasında veri uyum eksikliği, entegre edilmiş ya da birleştirilmiş veriler, nitelikli verilerin eksikliği gibi, uygun veri erişimine elbette ki potansiyel engeller bulunmaktadır. Ayrıca, uygun mahremiyet ya da gizlilik kanunlarına uyulması hayati önem taşımaktadır.

Dr. Mikuriya; "Veri analizleri ve ilgili zorluklar, 2017 yılı boyunca ‘Bilgi ve Teknoloji Konferansı’, ‘Transite ilişkin Global Konferansı’ ve ‘Teknoloji ve Yenilik Forumu’ gibi etkinliklerde DGÖ bünyesinde tüm boyutlarıyla görüşülecektir" dedi.

Bu girişimin bir parçası olarak, DGÖ, global gümrük zapt veri tabanı olan Gümrük Muhafaza Ağı (CEN) gibi araçların teşvikini artıracaktır.

Sınır kuruluşu geçiş zamanları ölçüm metodu olan DGÖ Zaman Yayın Çalışması (TRS); hileli akış ve uygulamaları açığa çıkarabilen miktar, ağırlık ya da tutar açısından boşluklar tespit edilmesi için ticaret ortakları tarafından ülkeye rapor edilen ihracat (ya da ithalat) ve ülkesinin ihracatlarını (ya da ithalatlarını) karşılaştırması için GTİP Kodu kullanarak yapılan ayna analizleridir.

DGÖ'nün yıllık teması, 26 Ocak 1953 yılında gerçekleşen Gümrük İşbirliği Konseyi’nin açılış oturumunun onuruna 26 Ocak’ta Global Gümrük Topluluğu tarafından her yıl kutlanan Uluslararası Gümrük Günü’nde başlatılacaktır.

DGÖ, tüm gümrük topluluğundan ajandalarında 26 Ocak 2017 tarihini işaretlemelerini istemiştir.

Kaynak: WCO Haber Bülteni, Kasım 2016