ARGE 250


Kamu Alacakları İçin Gecikme Zammı Oranı Belli Oldu

Turkishtime Dergi

05.09.2018 tarih ve 30526 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak belirlendi. Söz konusu oran, yüzde 1,40 olarak uygulanıyordu.

Eylül ayı içerisinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebliğ ve Kanunlar;

 01.09.2018

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/6)

04.09.2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48)

05.09.2018

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/6)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/28)

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62)

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 60)

07.09.2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/33)

08.09.2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/30)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/29)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/30)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/32)

09.09.2018

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/4)

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/5)

16.09.2018

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/8)

20.09.2018

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/7)

26.09.2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/31)

28.09.2018

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/8)

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/5)