AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Avrupa dışından ithal edilecek tüm motosikletlere yüzde 20 ek vergi geldi

Turkishtime Dergi

Motosiklete ithalat vergisi 28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazetede 2017/10476 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar olarak yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla Avrupa dışından ithal edilecek tüm motosikletlere yüzde 20 ek vergi getirildi.

Temmuz ayı içerisinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebliğ ve Kanunlar;

01.07.2017

7033     Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/7)

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/8)

03.07.2017

2017/10344   İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2017/10345    İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

05.07.2017

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/15)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/16)

07.07.2017

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.07.2017

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye – Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye – Moldova Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye - Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.07.2017

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/8)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/19)

2017 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

2017 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

2017 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

2017 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

12.07.2017

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/17)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/18)

26.07.2017

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/11)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2005/10) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

28.07.2017

2017/10439  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2017/10468  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar

2017/10476  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik