ARGE 250


Bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük getirildi

Turkishtime Dergi

Bakanlar Kurulunun "Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu karar ile Endonezya, Kamboçya, Ukrayna ve Vietnam'ın aralarında bulunduğu 14 ülke menşeli sanayi ürünlerinin, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri üzerinden ithal edilmeleri sonucu ortaya çıkabilecek vergi kaybını önlemeye yönelik düzenleme yapıldı.

Haziran ayı içerisinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebliğ ve Kanunlar;

01.06.2018

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/5)

03.06.2018

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/7)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/17)

05.06.2018

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)

06.06.2018

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

08.06.2018

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (İhracat: 2018/4)

10.06.2018

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2)

11.06.2018

7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ

12.06.2018

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/13)

13.06.2018

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/10)

 

19.06.2018

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/11)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/12)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/22)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/24)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/25)

22.06.2018

2018/11799    Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar

23.06.2018

2018/11687      Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

24.06.2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/23)

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/4)

25.06.2018

2018/11973     Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar

2018/11853     Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

26.06.2018

2018/11996     İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar