ARGE 250


Daha Büyük Ticaret Entegrasyonu Paylaşılan Refahı Artıracak

Turkishtime Dergi

Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'ndan biraraya gelen ekonomistler tarafından hazırlanan rapor, küresel ticaret politikasının küresel ekonomideki temel değişikliklerin sağladığı fırsatları açığa çıkarmaya yardımcı olabileceği sonucuna varırken, ticaret entegrasyonunun paylaşılan refahın artırılmasında daha büyük bir rol oynayabileceğini savunuyor.

Eylül ayı içerisinde Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve Dünya Gümrük Örgütü (WCO) tarafından yayımlanan haberler;

Dünya Gümrük Örgütü (WCO) : 

11.09.2018

DGÖ, Air Cargo Development Forum'da Hava Kargo Güvenliği ve E-Ticaret Hakkındaki Görüşlerini Paylaşıyor

12.09.2018

DGÖ, UNODC’nin Yolsuzluğun Önlenmesine Dair Açık Hükümetlerarası Çalışma Grubunun 9. Toplantısına Katıldı

18.09.2018

İnsani Yardım Desteği: DGÖ, Yenilikçi C-RED Projesini Başarıyla Tamamladı

19.09.2018

Picard Profesyonel Standartlarının Gözden Geçirilmesi

20.09.2018

Operasyon MIRAGE

21.09.2018

DGÖ PICARD Konferans Gündemi Yayımladı

24.09.2018

2018-2019 DGÖ-Japonya Kariyer Gelişim Programı Başlıyor

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) :

 04.09.2018

Avrasya Ekonomik Birliği, Belirli Yassı Ürünlerde Koruma Soruşturması Başlattı

12.09.2018

Ticaret Politikası: Çin Taipei

DDG Agah: “Bilgi, Bilgi Çağında Yeni Para Birimidir”

14.09.2018

DG Azevêdo G20’nin “Mevcut ve Gelecekteki Zorlukları” Karşılamak İçin DTÖ’yü Geliştirmeye Odaklanmasını Memnuniyetle Karşıladı

20.09.2018

DGÖ Yeni Ilibrary Platformunu Başlattı

21.09.2018

Avrupa Birliği Ülkeleri, Enerji Sektörü Tedbirleri Konusunda Rusya İle Anlaşmazlığa İtiraz Ediyor

24.09.2018

DDG Wolff: “DTÖ'nün Dünya Ticaretindeki Gelecekteki Değişikliklere Uyum Sağlaması Esastır”

25.09.2018

BDI Etkinliği: Alman Endüstrisi Günü

27.09.2018

Yedinci Çin Yuvarlak Masası - Çok Taraflı Ticaret Sisteminin Geleceği Üzerine Avrasya Perspektifleri

30.09.2018

DTÖ-IMF-Dünya Bankası Raporu: Daha Büyük Ticaret Entegrasyonu Paylaşılan Refahı Artıracak