AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Dahilde İşleme Rejiminde değişiklik

Turkishtime Dergi

Bakanlar Kurulunun, 'Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yüzde 1 teminatla ithalat izni verilenler kapsamında "A sınıfı" onaylanmış kişi statüsü kaldırılırken; bir önceki yıl 25 milyon dolarlık ihracat yapmış "onaylanmış kişi statüsü"ndekiler alındı. Yine aynı şekilde, 5-25 milyon dolar ihracat yapmış kişiler ithalattan doğacak iki yıllık verginin yüzde 5'i oranında teminat vererek ithalatı yapabilecekler. Onaylanmış kişi statü belgesine sahip kişiler, her durumda yüzde 10 teminat vererek ithalat yapabilecekler.

Kasım ayı içerisinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebliğ ve Kanunlar;

02.11.2017

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 26)

11.11.2017

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

16.11.2017

İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.11.2017

2017/10873     İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/13)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/26)

22.11.2017

2017/10796      İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2017/10798      İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2017/10799      İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

2017/10901      İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

23.11.2017

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/27)

25.11.2017

İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

26.11.2017

2017/10973  Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

28.11.2017

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/30)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/34)

29.11.2017

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/32)

 30.11.2017

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/31)

2017/10874    Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar