ARGE 250


Dünya Ticaret Görünüm Göstergesi'nden Son Çeyrek İçin Ilımlı Öngörü

Turkishtime Dergi

Dünya Ticaret Örgütü'nün son Dünya Ticaret Görünüm Göstergesi (WTOI), 2017 yılının dördüncü çeyreğinde küresel mal ticaretinin büyümesinin muhtemelen ılımlı olacağı görüşünde. 102.2 sinyallerinin okunması, ticaret hacminde genişlemeyi sürdürürken, büyümenin hızının önceki yılın aynı dönemine göre güçlü artışlar kaydettiğini ortaya koyuyor.

Dünya Gümrük Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü’nün Kasım ayı içinde aldıkları kararları ve gerçekleştirdikleri etkinlikleri sizler için derledik.

Dünya Gümrük Örgütü (WCO) :

02.11.2017

DGÖ, 2016 Yasadışı Ticaret Raporunu yayımladı

03.11.2017

DGÖ 2017 Küresel Ticaretin Geliştirilmesi Haftasına Katıldı

06.11.2017

Bilgi Yönetimi Alt Komitesi (IMSC), 73. Toplantısında Gümrük Modernizasyonu ve Yeniliği İçin Güçlü Bir Temel Oluşturuyor

08.11.2017

Gümrük , Sınır Ve Sahil Muhafızları Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi

13.11.2017

İran'da Gümrük Reformunda Somut İlerleme, Tek Pencere Sistemi ile Desteklendi

21.11.2017

DGÖ Ve SACU Bölgesi, Bölgesel Ticaretin Kolaylaştırılması Programı İçin 2018 Yol Haritası Üzerinde Hemfikirler

22.11.2017

Portekizce Konuşulan Ülkelerin Gümrük Ağının Güçlendirilmesi

24.11.2017

DGÖ, Kırgızistan'daki Tek Pencere Uygulamasını Destekliyor

27.11.2017

DGÖ'nün Tarife Sınıflandırmasının Geliştirilmesi ve Önceden Karar Verilen Sistemin Uygulanmasını Desteklemek İçin Lao PDR  Misyonu

28.11.2017

DGÖ, SSATP ve IRU İle Ortaklaşa Çalışarak, ESA Bölgesi İçin Transit Konusunda Bölgesel Bir Atölyede Transit Rehberini Tanıttı.

30.11.2017

DGÖ, Güney Afrika'da DTÖ-TFA Kapsamına Ait Misyonunu Kolaylaştırma Çalışmaları Yürütüyor.

 

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) :

01.11.2017

DTÖ Üyeleri Ulusal Çevre Önlemleri Hakkında En Güncel Bilgileri Paylaştılar

02.11.2017

Azevêdo, Sürdürülebilir Kalkınmayı Teşvik Etmek İçin Ticaretin ve Yatırımın Önemini Vurguladı

03.11.2017

Üyeler, Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın Uygulanması Konusunda Önemli Tartışmalarda Bulundular

08.11.2017

DG Azevêdo, Başarılı Bir MC11 İçin APEC'in Desteğini İstiyor

APEC, Deloitte ve Moody'nin Ulusal Etkinlik Merkezi: “Ticaretin, Teknolojinin ve Küreselleşmenin Evrimi: Kapsamlı Büyüme Nasıl Teşvik Edilir?”

DDG Wolff: Küresel Ticaret Sisteminde İlerleme Kaydedilmesi İçin Muazzam Bir Potansiyel Var

DTÖ Üyeleri Ticaret Anlaşması İçin Teknik Engellerin Gözden Geçirilmesine Başladı

10.11.2017

DTÖ Üyeleri Üç Bölgesel Ticaret Anlaşmasını Gözden Geçirdi

13.11.2017

Son Ticaret Göstergesi Ticaretin 2017 Yılının Dördüncü Çeyreğinde Ilımlı Olacağını Öngörüyor

14.11.2017

Ticaret Politikası: Bolivya Çokuluslu Devleti

21.11.2017

Ticaret Politikası: Kamboçya

22.11.2017

DTÖ, Mal, Hizmet, Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin BAE Tedbirlerini İncelemek Üzere Bir Panel Kurdu

Küresel Fırsatlar ve Ticaret için Üst Düzey Seminer: Herkesle Küreselleşme Çalışması Yapmak

Azevêdo Ekonomik İlerlemenin Faydalarını En Üst Düzeye Çıkarmak İçin Daha Kapsamlı Olma Çağrısında Bulundu

30.11.2017

Genel Kurul: Önerilen Gündem