ARGE 250


2017 veri analizi yılı ilan edildi

Elif Akın

Dünya Gümrük Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü’nün Kasım ayı içinde aldıkları kararları ve gerçekleştirdikleri etkinlikleri sizler için derledik. Detaylı bilgiye linklerden ulaşabilirsiniz.  

Dünya Gümrük Örgütü (WCO): 

 

23.11.2016

Dünya Gümrük Örgütü(DGÖ), Yıllık Hareketli Sanayi Zirvesi'ne Katıldı ve FEDEMAC İle Mutabakat Bildirisini Güncelledi.

Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ), 2017 Yılını Veri Analizi Yılı Olarak İlan Etti.

 

21.11.2016

DGÖ, APEC Bakanlar Bildirisine Katkıda Bulunuyor

 

17.11.2016

DGÖ, Bölgesel AEO Programı Rehberi ve Prosedürlerini Gözden Geçirmede EAC Bölgesi'ne Destek Veriyor.

 

10.11.2016

DGÖ-OECD Bölgesel Politika Diyaloğu: Avrupa’da Yasadışı Ticaretin Kapsamının Tespiti

 

07.11.2016

DGÖ, Uluslararası Ticaret Akışının İzlenebilirliği Ve Gümrüklerde Yasalara Uyum Üzerine Gerçekleşen Bir Sempozyuma Katıldı.

  

Dünya Ticaret Örgütü (WTO):

 

6.12.2016

Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması

 

29.11.2016

Dünya Ticaret Örgütü üyeleri Ticaret ve Kalkınma Komitesi çalışmalarını ve Gelecekte Yaşanılması Öngörülen Zorlukları Dile Getirdi

 

28.11.2016

Azevêdo: "Ticari Kazançların Toplumda Daha İyi Paylaşılmasını Sağlamalıyız".

Dünya Ticaret Örgütü, Sivil Uçak Üretimi İçin ABD De Uygulanan Vergi İndirimleri İle İlgili Panel Raporunu Yayınladı

 

21.11.2016

Yeni Konferans Serisi, Ticaretin Ve Teknolojinin Emek Piyasalarına Etkilerini İnceliyor.

 

17.11.2016

DG Azevêdo Bakanlığın MC11'e Hazırlık Çalışmalarına Önem Verdiğini Vurguladı

 

15.11.2016

WTO-UNCTAD Ticaret Politikası Analizi ile İlgili Yeni Bir Kılavuz Hazırladı

 

14.11.2016

WTO,Ticaret Kolaylığı Anlaşması'ndan "Gerçek Dünya" Kazanımlarını Vurgulayan Bir Kitap Yayınladı.

 

 

7.11.2016

Web Zirvesi'nde DG Azevêdo: "Ticaret Ve Teknoloji Fırsatlara Erişimde İnsanlara Yardımcı Olabilir"

*Linkler İngilizce’dir.