Turkishtime AR-GE 250


Endüstri 4.0 Yansımaları

Turkishtime Dergi

Endüstri 4.0 dünya üzerinde artan bir trende sahip, ülkemiz coğrafi konumu sayesinde küresel değer zincirinde rekabetçi şekilde konumlanmış durumda.

Bu devrim üretim/hizmet sektörlerinde uygulanan yenilik ve iyileştirme çalışmaları ile uygulamaya geçirilerek, üretim ve dönüşüm maliyetleri açısından verimlilik kazanmamız, yüksek nitelikli iş gücüne sahip olabilmemiz ve tüm bunların neticesinde sürekli büyüyen bir ekonomi için yüksek önem arz etmektedir.

İhracat gelirlerinin milli gelire, kalkınmaya pozitif etkisi açıktır. Dolayısı ile ihracatta ileri teknolojinin payı arttırılmalıdır.

Türkiye’nin küresel değer zincirinden pay alabilmesi ve ihracat platformunu güçlendirebilmesi için sahip olduğu rekabet avantajını koruması ve yüzdelik dilimde artış sağlaması gerekmektedir. 

4. Sanayi devrimi olarak adlandırılan içinde bulunduğumuz bu dönemin ne olduğunu, nelerin etkili olacağını, tetikleyen unsurların ne kadarını şirketlerimizde kullandığımızı veya kullanabileceğimizin çalışmalarını yaparak acilen kolları sıvamalıyız. Bu devrimi tetikleyen 8-9 tane unsuru her işletme iştigal konusuna göre çok derinlemesine incelemelidir. Özellikle üzerinde durulması gerekenler; Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti ve Blockchain işleyişi olmalıdır.

Gelecek dediğimiz şey geldi, hatta yanımızda, elimizde, kolumuzda, her an bizimle beraber ve bizlerle konuşmakta.

Ancak, bu çağın hızına uygun mevzuat düzenlemeleri maalesef yapılamamakta hatta yapılmak istenen birçok iyi işler de yine senkronize olamayan yapılardan dolayı aylarca süren koşturmalardan sonra sonuç bulmakta.

Oysa ki Endüstri 4.0 dediğimizde aklımıza gelen ilk şeyler: "Hız, esneklik ve verimlilik". Bu şekilde çalışmadığımızda bu sanayi devrini yakalamamızın veya gelişmemizin mümkün olamayacağını sistemin içerisinde olan herkesin net anlayıp bu anlayışla biran önce çalışmaya başlaması gerekmektedir. Özellikle ticaretin önünü açacak yasaların yapılması ve olanların da uygulanması konusunda biran önce harekete geçilmelidir.

Ulus devletlerde, gümrüklerin yeri tartışılmaz bir öneme sahiptir. Bu nedenle gümrüklerin hiçbir zaman teknik anlamda kaldırılması mümkün olmayacak ancak içinde bulunduğumuz devrimden kaynaklı işleyişinde farklılıklar olacak ve olabildiğince her şeyin dijitalleştiği bir ortamda görevlerini yapmaya devam edeceklerdir. Şu anda da gümrükler dijitalleşme sürecinde elektronik sistemleri esas alan ve sınır geçişlerini hızlandıran sistemleri uygulamaya almak için çalışmalar yürütmektedir.

Diğer taraftan Endüstri 4.0’ ın işgücü ile ilgili en önemli kısmı uzmanlaşmanın önem kazanmasıdır. İşlerinde uzmanlaşmış kişilere her zaman ihtiyaç duyulacağı çok açıktır. Gümrük Müşavirleri de bu işleyişte “tedarik zinciri koordinatörleri” olarak yerlerini almış ve teknolojiyi en üst seviye kullanarak Endüstri 4.0 gereksinimlerini karşılamaya başlamışlardır.

Güler Dinamik’ te Teknoloji ve Endüstri 4.0 Devriminin Yansımaları;

Kendi yazılım alt yapımızı kurmamızın en büyük nedenlerinden biri müşterilerimizin iş süreçlerine entegre olabilmeyi sağlamak ve işlerini kolaylaştırmaktır.

Müşterilerimizden gelen taleplere göre yeni çalışmalar ve düzenlemeler ile “dış ticaret sürecinde hizmetimizi ifa ederken grup şirketlerimiz ile ilgili de hizmetlerin doğru, zamanında ve güvenlik çerçevesinde olabilmesi için bir birini etkileyen tüm süreçler tespit edilip, değerlendirilerek gerekli yatay entegrasyonlar ve kontrol mekanizmaları oluşturuldu.”

2011 yılında ISO 27001 ile Bilgi Teknolojileri sistemlerine bakış açımız değişti. Bu süreçte ve sonrasında sırası ile yaptığımız çalışmalar sayesinde bugün geldiğimiz aşamada cloud servislere geçiş süreçlerini kolaylıkla sistemlerimize entegre edebilmekteyiz.

2017 yılı ikinci çeyreğinde Disaster Site ve Backup alt yapısının cloud geçişlerini yapmaya başladık. 2017 sonu gibi de On-Premise sistemlerinde geçişlerini hedeflemekteyiz.”

Güçlü Güvenlik Seviyesi 

Her yerden çalışabilme mottosu ve ISO 27001 ile güvenlik kavramını çok daha iyi yönetebilmek için öncelikli olarak “MPLS” kapalı devre network yapısı şirketimizde kuruldu. Bu yapı bizlere güvenlik konusunda atacağımız adımlarda risklerimizi belli noktalarda toparlamak için öncü oldu.

Sunucularımızın, güçlü alt yapısı olan firmaların veri merkezinde konumlandırılması, veri merkezlerinde bulunan ek servisler ile güvenlik seviyemizi arttırma şansını yarattı. Güçlü firewall alt yapılarına ek olarak “IDS ve IPS” sistemleri ile ek güvenlik unsurlarını da hayata geçirmiş bulunmaktayız.

Dijital stratejilerimizi yüksek hacimli verilerin, işlenmesi, erişilebilirliği, saklanması, güvenliğinin sağlanması, analizlerinin yapılması ve analizler doğrultusunda karar verme unsurları oluşturmaktadır. 

Endüstri 4.0 Uygulamaları Hedefleri

Şirketimizin Endüstri 4.0 uygulamaları ile ilgili hedefleri;

Maliyet azaltma,

Hizmetlerde standartlaşmanın sağlanması,

Hizmet sürekliliğinin arttırılması

Müşterilerin çoklu kanallardan hizmete erişim sağlaması

Anlık takip sistemleri

Personel ve hizmet alanlar arasındaki ilişkilerin olumlu yönde etkilenmesi ve Gümrük Müşavirlik hizmetlerinde firma ve kişiye özel entegre, ölçülebilir, raporlanabilir, esnek ve etkin teknoloji çözümler sunmaktır.

Yapay Zeka ve Blockchain teknolojisine dayalı çalışmalarımız başlamış olup bu çalışmaların götüreceği farklı bir dünya bizi kesinlikle çok heyecanlandırmaktadır.

Kenan GÜLER

Gümrük Müşaviri

Yönetim Kurulu Başkanı