ARGE250


Dünya Gümrük Örgütü'nde 'Geleceğin Gümrükleri' tartışılıyor

Turkishtime Dergi

Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ), Revize Kyoto Konvansiyonunun kapsamlı incelemesinin bir parçası olarak “Geleceğin Gümrükleri” modeliyle ilgili tartışmalara öncülük ediyor.

Dünya Gümrük Örgütü, Gümrük Prosedürlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılması Hakkında Uluslararası Sözleşmenin Kapsamlı Gözden Geçirilmesi Üzerine Çalışma Grubu'nun kurulmasını onayladı. 21. Yüzyılda modern ve verimli gümrük prosedürleri amaçlanıyor. Yaygın olarak revize edilmiş Kyoto Sözleşmesi (RKC) olarak bilinen bu DGÖ amiral gemisi aracının kapsamlı gözden geçirme süreci, yeni kurulan çalışma grubu WGRKC'nin ilk toplantısında masaya yatırıldı.

WGRKC, RKC - Gövde, Genel Ek ve Belli Eklerin hukuki metninin yanı sıra RKC'nin eklerine ilişkin bağlayıcı olmayan kılavuz ilkelere bakacak  çeşitli yatay konulardaki seçenekleri araştıracak. Sözleşmenin “geleceğe dair kanıtlanması” ve uygulama izlemesi için sağlam bir mekanizma oluşturulması hedefleniyor.

Ekim ayı içerisinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) tarafından yayımlanan haberler;

Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) : 

02.10.2018

DGÖ Harmonize Sistem Komitesi (HSC), 62. Oturumu 17-28 Eylül 2018 Tarihleri Arasında Brüksel'deki DGÖ Genel Merkezi'nde Gerçekleştirdi.

DGÖ Bir Sonraki Stratejik Planını Hazırlama Sürecini Başlattı

05.10.2018

MENA Bölgesindeki Mercator Program Danışmanları (MPA) İçin DGÖ Akreditasyon Atölyesi

DGÖ-FIATA İşbirliği Anlaşması İmzası

08.10.2018

DTÖ Genel Forum 2018: En Son Teknolojiler ve Gümrükler

10.10.2018

RILO Batı Avrupa Ulusal İletişim Noktaları Toplantısı (RILO WE NCP Toplantısı)

11.10.2018

DGÖ PICARD Araştırma Konferansı Malatya, Türkiye'de Başarıyla Sonuçlandı

12.10.2018

DGÖ, Ticaret Ağındaki Kadınlara Brüksel'de Ev Sahipliği Yaptı

15.10.2018

Veri Modeli Projeleri Ekibi, Ekim 2018 Toplantısında DGÖ Veri Modeli'nin Yeni Sürümünü Tamamladı

E-Ticaret Çalışma Grubu, Sınır Ötesi E-Ticaret Konusunda Bir Adım Daha İleriye Gidiyor

DGÖ Stratejik Planı 2019/2022: Amerika ve Karayipler Bölgesi ile İstişare

22.10.2018

SAFE Çalışma Grubu 2021 Dönemini Fütürist Bir Gündemle Başlattı

23.10.2018

DGÖ, Revize Kyoto Konvansiyonunun Kapsamlı İncelemesinin Bir Parçası Olarak “Geleceğin Gümrükleri” Modeliyle İlgili Tartışmalara Öncülük Ediyor

25.10.2018

DGÖ, TIACA’nın Toronto’da Uluslararası Hava Kargo Forumu’na Katıldı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) :

 01.10.2018

Azevêdo, Kadınların Küresel Ekonomiye Katılımlarının Ticaretteki Rolünü Vurguladı

Küresel Değer Zincirlerinde Kadın Çalıştayı

 02.10.2018

Genel Forum - Açılış Tartışması

Ticaret Diyalogları: ICC ve B20, Küresel Ticareti Güçlendirmeye Yönelik Öneriler Sunar

DG Azevêdo, Dijital Çağda Kimsenin Geride Kalmamasını Sağlamak İçin Uluslararası Topluma Sesleniyor

Genel Forum: Ticaret Diyalogları

03.10.2018

Dünya Ticaret Raporu 2018

Dünya Ticaret Raporu Dijital Teknolojilerin Ticaret Üzerindeki Dönüştürücü Etkisini Vurgulamaktadır

Ticaret, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Karşılanmasında Hayati Bir Katkı Sağlayabilir

 04.10.2018

Genel Forum Teknolojik Devrim Çağında Kapsayıcı Ticareti Gerçekleştirmenin Yeni Yollarını Araştırıyor

05.10.2018

DG Azevêdo DTÖ İçin B20’nin Desteğini Memnuniyetle Karşıladı

DDG Wolff: “DTÖ ve Dünya Ticaret Sisteminin Geleceği Parlak”

09.10.2018

IFC-DTÖ: “Ticarette Finansal Katılım: Küresel Ticaret Finansman Açığını Azaltmak”

DTÖ, Ticarete Finansal Katılımı Artırmak İçin IFC, Bölgesel Kalkınma Bankaları ve IMF ile Birleşti

Üyeler, Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının Uygulanması ile İlgili Deneyimlerini Paylaştılar

 10.10.2018

DTÖ, IMF, Dünya Bankası ve OECD Başkanları, Büyümenin Bir İtici Gücü Olarak Ticarete Odaklanma Çağrısı Yapıyor

Piyasa Erişim Komitesi, Faaliyette Önemli Bir Artış Görüyor

15.10.2018

Kanada, Bazı Çelik Ürünleri Üzerinde Koruma Soruşturması Başlattı

DDG Wolff: “Çok Taraflı Ticaret Sisteminin Geleceği Konusunda İyimserliğin Sebepleri Var”

 16.10.2018

DG Azevêdo: DTÖ Reformu Üzerine Yapılan Tartışmalar Tüm Perspektifleri Yansıtmalıdır

17.10.2018

DG Azevêdo: “İyileştirmek İçin Çalışırken Bile Sahip Olduğumuzu Korumalıyız”

 18.10.2018

Genel Konsey: Önerilen Gündem

23.10.2018

Ticaret Politikası: Vanuatu

24.10.2018

DG Azevêdo, Ottawa'da Başbakan Trudeau ile Görüştü; DTÖ İçin Güçlü Desteği Memnuniyetle Karşıladı

DTÖ-IMF-Dünya Bankası Raporu: Daha Büyük Ticaret Entegrasyonu, Paylaşılan Refahı Artıracak

 25.10.2018

Ottawa Bakanlar Toplantısı: DG Azevêdo DTÖ'nün Güçlendirilmesine Yönelik Bağlılığı Memnuniyetle Karşıladı

30.10.2018

DTÖ Üyeleri Bilgi Teknolojileri Anlaşması'nın Uygulanmasını Tartıştı