ARGE 250


Gümrük işlemleri kolaylaştırılıyor

Turkishtime Dergi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İzinli gönderici yetkisi ve ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi kişiler, kendi tesisleri içinde istedikleri herhangi bir yerden ihracat ve transit işlemlerini yapabilecek. Buna göre ihracat, ithalat ve transit işlemlerinin yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi firma tesisinden yapılmasını sağlayan uygulamanın daha yaygın kullanılabilmesine imkan tanınacak. Bu kapsamda, ithalat ve transit işlemlerinin yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi firma tesisinden yapılmasına ilişkin iş akışları sadeleştirilerek daha kolay, anlaşılır ve uygulanabilir hale getirilecek. Tüm rejimlerde yerinde gümrükleme uygulamasına olanak sağlanacak.

Ekim ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatları’nı sizler için biraraya getirdik. Detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Ekim ayı içerisinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebliğ ve Kanunlar;

01.10.2017

Türkiye – Singapur Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

06.10.2017

2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat: 2017/2)

13.10.2017

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2017 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

2017 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

14.10.2017

e-Yazışma Projesi ile İlgili 2017/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

17.10.2017

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/25)

20.10.2017

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/30)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/21)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/22)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/23)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/24)

28.10.2017

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/11)