ARGE 250


İhracat, 15 milyar 532 milyon dolar oldu

Turkishtime Dergi

Ticaret Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz Kasım ayında ihracat, % 9,49 artarak 15 milyar 532 milyon dolar, ithalat % 21,47 azalarak 16 milyar 136 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi de, % 8,83 azalarak 31 milyar 668 milyon dolar oldu.

1.Genel İhracat ve İthalat

2018 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre;
• İhracat, % 9,49 artarak 15 milyar 532 milyon dolar,
• İthalat, % 21,47 azalarak 16 milyar 136 milyon dolar,
• Dış ticaret hacmi, % 8,83 azalarak 31 milyar 668 milyon dolar,
• Dış ticaret açığı, % 90,50 azalarak 604 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı Kasım ayında % 69,0 iken, 2018 yılı Kasım ayında % 96,3 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1: Dış Ticaret Verileri ( Milyon Dolar)

Son 12 aylık dönemde,

• İhracat bir önceki yıla göre % 7,8 oranında artış ile 168 milyar 77 milyon dolar, ithalat ise % 0,2 oranındaki artış ile 229 milyar 548 milyon dolar olmuştur.
• Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre % 3,3 oranında artarak 397 milyar 626 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %73,2 olmuştur.

I. Fasıllara Göre İthalat ve İhracat

Tablo 2: Fasıl Verilerine Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan fasıl “Motorlu kara taşıtları” olmuştur.

2018 yılı Kasım ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (2 milyar 430 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 485 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (1 milyar 249 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir.

Tablo 3: Fasıl Verilerine Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan fasıl “Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve Müstahzarları” olmuştur.
2018 yılı Kasım ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde 4 edilen ürünler” faslını (3 milyar 410 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 953 milyon dolar) ve “Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksam-parça-aksesuarı” (1 milyar 231 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir.

II. Ülkelere Göre İthalat ve İhracat

Tablo 4: Ülkelere Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve İtalya olmuştur.
2018 yılı Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 432 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (994 milyon dolar) ve İtalya (872 milyon dolar) izlemektedir.

Tablo 4: Ülkelere Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Rusya, Çin ve Almanya olmuştur.
2018 yılı Kasım ayında en fazla ithalat yapılan ülke Rusya (1 milyar 715 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 566 milyon dolar) ve Çin (1 milyar 389 milyon dolar) izlemektedir.

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, Kasım Ayı Veri Bülteni 201