AR-GE 250


İhracat, 15 milyar 732 milyon dolar oldu

Turkishtime Dergi

Ticaret Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz Ekim ayında ihracat, % 13,07 artarak 15 milyar 732 milyon dolar, ithalat % 23,54 azalarak 16 milyar 261 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi de, % 9,06 azalarak 31 milyar 933 milyon dolar oldu.

1.Genel İhracat ve İthalat

2018 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre;
• İhracat, % 13,07 artarak 15 milyar 732 milyon dolar,
• İthalat, % 23,54 azalarak 16 milyar 261 milyon dolar,
• Dış ticaret hacmi, % 9,06 azalarak 31 milyar 933 milyon dolar,
• Dış ticaret açığı, % 92,81 azalarak 529 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı Ekim ayında % 65,4 iken, 2018 yılı Ekim ayında % 96,7 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1: Dış Ticaret Verileri ( Milyon Dolar)

Son 12 aylık dönemde,

• İhracat bir önceki yıla göre % 7,9 oranında artış ile 166 milyar 809 milyon dolar, ithalat ise % 3,8 oranındaki artış ile 234 milyar 48 milyon dolar olmuştur.
• Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre % 5,5 oranında artarak 400 milyar 857 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %71,3 olmuştur.

I. Fasıllara Göre İthalat ve İhracat

Tablo 2: Fasıl Verilerine Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan fasıl “Motorlu kara taşıtları” olmuştur.

2018 yılı Ekim ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (2 milyar 543 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 480 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (1 milyar 153 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir.

Tablo 3: Fasıl Verilerine Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan fasıl “Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve Müstahzarları” olmuştur.
2018 yılı Ekim ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” faslını (3 milyar 861 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer 4 reaktörler” (1 milyar 980 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (1 milyar 323 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir.

II. Ülkelere Göre İthalat ve İhracat

Tablo 4: Ülkelere Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve İtalya olmuştur.

2018 yılı Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 464 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (1 milyar 75 milyon dolar) ve İtalya (879 milyon dolar) izlemektedir.

Tablo 4: Ülkelere Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya ve Çin olmuştur.
2018 yılı Ekim ayında en fazla ithalat yapılan ülke Rusya (1 milyar 909 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 559 milyon dolar) ve Çin (1 milyar 366 milyon dolar) izlemektedir.

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ekim Ayı Veri Bülteni 2018