ARGE 250


İhracat Ağustos’ta 13 milyar 287 milyon dolara ulaştı

Turkishtime Dergi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre Ağustos ayında ihracat, 13 milyar 287 milyon dolar, ithalat ise 19 milyar 164 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise 5 milyar 877 milyon dolar oldu.

1.Genel İhracat ve İthalat

2017 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre;

• İhracat, % 12,36 artarak 13 milyar 287 milyon dolar,
• İthalat, % 15,30 artarak 19 milyar 164 milyon dolar,
• Dış ticaret hacmi, % 14,08 artarak 32 milyar 450 milyon dolar,
• Dış ticaret açığı, % 22,56 artarak 5 milyar 877 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılı Ağustos ayında % 71,1 iken, 2017 yılı Ağustos ayında % 69,3 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1: Dış Ticaret Verileri ( Milyon Dolar)

Son 12 aylık dönemde,

• İhracat bir önceki yıla göre % 7,8 oranında artış ile 152 milyar 613 milyon dolar, ithalat ise % 9,8 oranındaki artış ile 216 milyar 622 milyon dolar olmuştur.

• Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre % 9,0 oranında artarak 369 milyar 235 milyon dolar, dış ticaret açığı % 14,8 oranında artarak 64 milyar 9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %70,5 olmuştur.

I. Fasıllara Göre İthalat ve İhracat


Tablo 2: Fasıl Verilerine Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan fasıl “Motorlu kara taşıtları” olmuştur.
2017 yılı Ağustos ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (1 milyar 445 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 300 milyon dolar) ve “Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler” (1 milyar 53 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir.


Tablo 3: Fasıl Verilerine Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan fasıl “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahzarları” olmuştur.
2017 yılı Ağustos ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” faslını (3 milyar 257 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (2 milyar 181 milyon dolar) ve “Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları” (1 milyar 744 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir.

II. Ülkelere Göre İthalat ve İhracat


Tablo 4: Ülkelere Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, Irak ve İngiltere olmuştur.
2017 yılı Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 343 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Irak (971 milyon dolar) ve İngiltere (849 milyon dolar) izlemektedir.


Tablo 4: Ülkelere Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Çin, Almanya ve Rusya olmuştur.
2017 yılı Ağustos ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin Halk Cumhuriyeti (2 milyar 116 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 858 milyon dolar) ve Rusya (1 milyar 591 milyon dolar) izlemektedir.

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ağustos Ayı Veri Bülteni 2017