OSB Yıldızları Araştırmması


İhracat Aralık’ta 13 milyar 881 milyon dolar oldu

Turkishtime Dergi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2017 yılının son ayı nda ihracat, 13 milyar 881 milyon dolar, ithalat ise 23 milyar 452 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi 37 milyar 334 milyon dolar oldu.

1.Genel İhracat ve İthalat

2017 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre;
• İhracat, % 8,59 artarak 13 milyar 881 milyon dolar,
• İthalat, % 27,68 artarak 23 milyar 452 milyon dolar,
• Dış ticaret hacmi, % 19,85 artarak 37 milyar 334 milyon dolar,
• Dış ticaret açığı, % 71,36 artarak 9 milyar 571 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılı Aralık ayında % 69,6 iken, 2017 yılı Aralık ayında % 59,2 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1: Dış Ticaret Verileri ( Milyon Dolar)

Son 12 aylık dönemde,

• İhracat bir önceki yıla göre % 10,2 oranında artış ile 157 milyar 94 milyon dolar, ithalat ise % 17,9 oranındaki artış ile 234 milyar 156 milyon dolar olmuştur.
• Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre % 14,7 oranında artarak 391 milyar 250 milyon dolar, dış ticaret açığı % 37,5 oranında artarak 77 milyar 62 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %67,1 olmuştur.

I. Fasıllara Göre İthalat ve İhracat

Tablo 2: Fasıl Verilerine Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan fasıl “Motorlu kara taşıtları” olmuştur.

2017 yılı Aralık ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (2 milyar 100 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 318 milyon dolar) ve “Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazlar”  (859 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir.

Tablo 3: Fasıl Verilerine Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan fasıl “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahzarları” olmuştur.
2017 yılı Aralık ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” faslını (3 milyar 871 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (2 milyar 807 milyon dolar) ve  “Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar” (2 milyar 296 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir.

Tablo 4: Ülkelere Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve İtalya olmuştur.

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve İtalya olmuştur. 2017 yılı Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 314 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (832 milyon dolar) ve İtalya (775 milyon dolar) izlemektedir.

Tablo 4: Ülkelere Göre İthalat (Milyon Dolar) 

En fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, Çin ve Rusya olmuştur. 
2017 yılı Aralık ayında en fazla ithalat yapılan ülke Almanya (2 milyar 191 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Çin Halk Cumhuriyeti (2 milyar 122 milyon dolar) ve Rusya (1 milyar 917 milyon dolar) izlemektedir.

 Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Aralık Ayı Veri Bülteni 2017