AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


İhracat Eylül'de 11 milyar 849 milyon dolar oldu

Turkishtime Dergi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre Eylül ayında ihracat, 11 milyar 849 milyon dolar, ithalat ise 19 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise 8 milyar 144 milyon dolar oldu.

1.Genel İhracat ve İthalat

2017 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre;

• İhracat, % 8,67 artarak 11 milyar 849 milyon dolar,
• İthalat, % 30,67 artarak 19 milyar 993 milyon dolar,
• Dış ticaret hacmi, % 21,51 artarak 31 milyar 841 milyon dolar,
• Dış ticaret açığı, % 85,23 artarak 8 milyar 144 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılı Eylül ayında % 71,3 iken, 2017 yılı Eylül ayında % 59,3 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1: Dış Ticaret Verileri ( Milyon Dolar)

Son 12 aylık dönemde,

• İhracat bir önceki yıla göre % 9,0 oranında artış ile 153 milyar 536 milyon dolar, ithalat ise % 12,3 oranındaki artış ile 221 milyar 325 milyon dolar olmuştur.
• Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre % 10,9 oranında artarak 374 milyar 861 milyon dolar, dış ticaret açığı % 20,4 oranında artarak 67 milyar 789 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %69,4 olmuştur.

I. Fasıllara Göre İthalat ve İhracat

Tablo 2: Fasıl Verilerine Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan fasıl “Motorlu kara taşıtları” olmuştur.
2017 yılı Eylül ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (1 milyar 778 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 80 milyon dolar) ve “Örme giyim eşyası ve aksesuarı” (685 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir.

Tablo 3: Fasıl Verilerine Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan fasıl “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahzarları” olmuştur.
2017 yılı Eylül ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” faslını (3 milyar 203 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (2 milyar 304 milyon dolar) ve “Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları” (1 milyar 918 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir.

II. Ülkelere Göre İthalat ve İhracat

Tablo 4: Ülkelere Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve ABD olmuştur.
2017 yılı Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 237 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (768 milyon dolar) ve ABD (678 milyon dolar) izlemektedir.

Tablo 4: Ülkelere Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Çin, Almanya ve Rusya olmuştur.
2017 yılı Eylül ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin Halk Cumhuriyeti (2 milyar 142 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 922 milyon dolar) ve Rusya (1 milyar 822 milyon dolar) izlemektedir.

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Eylül Ayı Veri Bülteni- 2017