AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


İhracat, Haziran'da 12 milyar 970 milyon dolar oldu

Turkishtime Dergi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz Haziran ayında ihracat 12 milyar 970 milyon dolar, ithalat 18 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi de %2,64 azalarak 31 milyar 451 milyon dolar oldu.,

1.Genel İhracat ve İthalat

2018 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre;
• İhracat, % 1,21 azalarak 12 milyar 970 milyon dolar,
• İthalat, % 3,62 azalarak 18 milyar 480 milyon dolar,
• Dış ticaret hacmi, % 2,64 azalarak 31 milyar 451 milyon dolar,
• Dış ticaret açığı, % 8,87 azalarak 5 milyar 510 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı Haziran ayında % 68,5 iken, 2018 yılı Haziran ayında % 70,2 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1: Dış Ticaret Verileri ( Milyon Dolar)

Son 12 aylık dönemde,

• İhracat bir önceki yıla göre % 9,2 oranında artış ile 161 milyar 898 milyon dolar, ithalat ise % 19,9 oranındaki artış ile 248 milyar 472 milyon dolar olmuştur.
• Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre % 15,4 oranında artarak 410 milyar 370 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %65,2 olmuştur.

I. Fasıllara Göre İthalat ve İhracat

Tablo 2: Fasıl Verilerine Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan fasıl “Motorlu kara taşıtları” olmuştur.

2018 yılı Haziran ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (2 milyar 132 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 240 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (880 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir.

Tablo 3: Fasıl Verilerine Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan fasıl “Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve Müstahzarları” olmuştur.
2018 yılı Haziran ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” faslını (3 milyar 475 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (2 milyar 203 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (1 milyar 595 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir.

II. Ülkelere Göre İthalat ve İhracat

Tablo 4: Ülkelere Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve İtalya olmuştur.
2018 yılı Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 313 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (891 milyon dolar) ve İtalya (817 milyon dolar) izlemektedir.

Tablo 4: Ülkelere Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Çin, Rusya ve Almanya olmuştur.
2018 yılı Haziran ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin (1 milyar 837 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Rusya Federasyonu (1 milyar 829 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 793 milyon dolar) izlemektedir.

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Haziran Ayı Veri Bülteni 2018