Turkishtime AR-GE 250


İhracat Haziran’da 13 milyar 159 milyon dolar oldu

Turkishtime Dergi

2017 yılı Haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre % 2,07 artarak 13 milyar 159 milyon dolar oldu. İthalat ise % 1,53 azalarak 19 milyar 180 milyon dolar olarak gerçekleşti.

1.Genel İhracat ve İthalat

2017 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre;

*İhracat, % 2,07 artarak 13 milyar 159 milyon dolar,

*İthalat, % 1,53 azalarak 19 milyar 180 milyon dolar,

*Dış ticaret hacmi, % 0,09 azalarak 32 milyar 339 milyon dolar,

*Dış ticaret açığı, % 8,57 azalarak 6 milyar 21 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılı Haziran ayında % 66,2 iken, 2017 yılı Haziran ayında % 68,6 olarak gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılı Haziran ayında % 66,2 iken, 2017 yılı Haziran ayında % 68,6 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1: Dış Ticaret Verileri ( Milyon Dolar)

Son 12 aylık dönemde,

* İhracat bir önceki yıla göre % 4,5 oranında artış ile 148 milyar 419 milyon dolar, ithalat ise % 3,6 oranındaki artış ile 207 milyar 286 milyon dolar olmuştur.

* Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre % 4,0 oranında artarak 355 milyar 705 milyon dolar, dış ticaret açığı % 1,3 oranında artarak 58 milyar 868 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %71,6 olmuştur.

I. Fasıllara Göre İthalat ve İhracat

Tablo 2: Fasıl Verilerine Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan fasıl “Motorlu kara taşıtları” olmuştur.

2017 yılı Haziran ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları”  faslını (2 milyar 151 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1.141 milyon dolar) ve “Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler” (973 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir.

Tablo 3: Fasıl Verilerine Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan fasıl “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahzarları” olmuştur.

2017 yılı Haziran ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” faslını (2 milyar 533 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (2 milyar 208 milyon dolar) ve “Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler”  (2 milyar 47 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir.

II. Ülkelere Göre İthalat ve İhracat

Tablo 4: Ülkelere Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, BAE ve ABD olmuştur.

2017 yılı Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 294 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri (894 milyon dolar) ve ABD (885 milyon dolar) izlemektedir.

Tablo 4: Ülkelere Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Çin, Almanya ve Rusya olmuştur. 

2017 yılı Haziran ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin Halk Cumhuriyeti (1 milyar 924 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 642 milyon dolar) ve Rusya (1 milyar 385 milyon dolar) izlemektedir.

 

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Haziran Ayı Veri Bülteni 2017