ARGE 250


İhracat Mart’ta 15 milyar 599 milyon dolar oldu

Turkishtime Dergi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz Mart ayında ihracat, 15 milyar 599 milyon dolar, 21 milyar 421 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi de  %10,71 artarak 37 milyar 21 milyon dolar oldu.

1.Genel İhracat ve İthalat

2018 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre;
• İhracat, % 8,01 artarak 15 milyar 599 milyon dolar,
• İthalat, % 12,77 artarak 21 milyar 421 milyon dolar,
• Dış ticaret hacmi, % 10,71 artarak 37 milyar 21 milyon dolar,
• Dış ticaret açığı, % 27,89 artarak 5 milyar 822 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı Mart ayında % 76 iken, 2018 yılı Mart ayında % 72,8 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1: Dış Ticaret Verileri (Milyon Dolar)

Son 12 aylık dönemde,

• İhracat bir önceki yıla göre % 10,1 oranında artış ile 160 milyar 416 milyon dolar, ithalat ise % 21,3 oranındaki artış ile 245 milyar 244 milyon dolar olmuştur.
• Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre % 16,6 oranında artarak 405 milyar 660 milyon dolar, dış ticaret açığı % 49,9 oranında artarak 84 milyar 827 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %65,4 olmuştur.

I. Fasıllara Göre İthalat ve İhracat

Tablo 2: Fasıl Verilerine Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan fasıl “Motorlu kara taşıtları” olmuştur.
2018 yılı Mart ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (2 milyar 671 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 411 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (989 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir.

Tablo 3: Fasıl Verilerine Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan fasıl “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahzarları” olmuştur.
2018 yılı Mart ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde 4 edilen ürünler” faslını (3 milyar 329 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (2 milyar 613 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (1 milyar 800 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir.

II. Ülkelere Göre İthalat ve İhracat

Tablo 4: Ülkelere Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve İtalya olmuştur.
2018 yılı Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 509 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (1 milyar 43 milyon dolar) ve İtalya (962 milyon dolar) izlemektedir.

Tablo 4: Ülkelere Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya ve Çin, olmuştur.
2018 yılı Mart ayında en fazla ithalat yapılan ülke Rusya (2 milyar 145 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (2 milyar 102 milyon dolar) ve Çin (2 milyar 1 milyon dolar) izlemektedir.

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Mart Ayı Veri Bülteni 2018