ARGE 250


İhracat Mayıs'ta 13.2 milyar dolar oldu

Turkishtime Dergi

2017 yılı Mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre % 9,49 artarak 13 milyar 224 milyon dolar oldu. İthalat ise % 21,39 artarak 20 milyar 878 milyon dolara ulaştı.

1.Genel İhracat ve İthalat

2017 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre;

* İhracat, % 9,49 artarak 13 milyar 224 milyon dolar,

* İthalat, % 21,39 artarak 20 milyar 878 milyon dolar,

* Dış ticaret hacmi, % 16,48 artarak 34 milyar 101 milyon dolar,

* Dış ticaret açığı, % 49,47 artarak 7 milyar 654 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılı Mayıs ayında % 70,2 iken, 2017 yılı Mayıs ayında % 63,3 olarak gerçekleşmiştir.


Tablo 1: Dış Ticaret Verileri ( Milyon Dolar)

Son 12 aylık dönemde,

* İhracat bir önceki yıla göre % 4,7 oranında artış ile 147 milyar 710 milyon dolar, ithalat ise % 4,4 oranındaki artış ile 207 milyar 517 milyon dolar olmuştur.

* Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre % 4,5 oranında artarak 355 milyar 226 milyon dolar, dış ticaret açığı % 3,5 oranında artarak 59 milyar 807 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %71,2 olmuştur.

I. Fasıllara Göre İthalat ve İhracat

Tablo 2: Fasıl Verilerine Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan fasıl “Motorlu kara taşıtları” olmuştur.

2017 yılı Mayıs ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (2 milyar 170 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1.163 milyon dolar) ve “Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler” (991 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir.

Tablo 3: Fasıl Verilerine Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan fasıl “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahzarları” olmuştur.

2017 yılı Mayıs ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” faslını (2 milyar 877 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar,mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (2 milyar 370 milyon dolar) ve “Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler” (2 milyar 227 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir.

Tablo 4: Ülkelere Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, BAE ve Irak olmuştur.

2017 yılı Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 237 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri (881 milyon dolar) ve Irak (831 milyon dolar) izlemektedir.

Tablo 4: Ülkelere Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Çin, Almanya ve Rusya olmuştur.

2017 yılı Mayıs ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin Halk Cumhuriyeti (1 milyar 930 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 817 milyon dolar) ve Rusya (1 milyar 427 milyon dolar) izlemektedir.

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Mayıs Ayı Veri Bülteni 2017