ARGE 250


İhracat Mayıs’ta 14 milyar 338 milyon dolar oldu

Turkishtime Dergi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz Mayıs ayında ihracat 14 milyar 338 milyon dolar,  ithalat 22 milyar 67 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi de  % 5,52 artarak 36 milyar 405 milyon dola oldu.

1.Genel İhracat ve İthalat

2018 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre;

• İhracat, % 5,57 artarak 14 milyar 338 milyon dolar,
• İthalat, % 5,49 artarak 22 milyar 67 milyon dolar,
• Dış ticaret hacmi, % 5,52 artarak 36 milyar 405 milyon dolar,
• Dış ticaret açığı, % 5,35 artarak 7 milyar 729 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı Mayıs ayında % 64,9 iken, 2018 yılı Mayıs ayında % 65,0 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1: Dış Ticaret Verileri (Milyon Dolar)

Son 12 aylık dönemde,

• İhracat bir önceki yıla göre % 9,5 oranında artış ile 162 milyar 112 milyon dolar, ithalat ise % 20,0 oranındaki artış ile 249 milyar 164 milyon dolar olmuştur.
• Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre % 15,6 oranında artarak 411 milyar 276 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %65,1 olmuştur.

I. Fasıllara Göre İthalat ve İhracat

Tablo 2: Fasıl Verilerine Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan fasıl “Motorlu kara taşıtları” olmuştur.

2018 yılı Mayıs ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (2 milyar 303 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 400 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (902 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir.

Tablo 3: Fasıl Verilerine Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan fasıl “Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve Müstahzarları” olmuştur.

2018 yılı Mayıs ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” faslını (3 milyar 685 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer 4 reaktörler” (2 milyar 513 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (1 milyar 957 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir.

II. Ülkelere Göre İthalat ve İhracat

Tablo 4: Ülkelere Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İtalya ve İngiltere olmuştur.

2018 yılı Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 357 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İtalya (885 milyon dolar) ve İngiltere (857 milyon dolar) izlemektedir.

Tablo 4: Ülkelere Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Çin, Rusya ve Almanya olmuştur.

2018 yılı Mayıs ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin (2 milyar 80 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Rusya Federasyonu (2 milyar 51 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 18 milyon dolar) izlemektedir.

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Mayıs Ayı Veri Bülteni 2018