ARGE 250


İhracat Nisan'da 12.8 milyar dolar oldu

Turkishtime Dergi

Nisan ayı ihracatı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre  geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 7,38 artarak 12 milyar 833 milyon dolar oldu. İthalat ise 17 milyar 744 milyon dolara ulaştı.

1.Genel İhracat ve İthalat 

2017 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre;

* İhracat, % 7,38 artarak 12 milyar 833 milyon dolar,

* İthalat, % 9,58 artarak 17 milyar 744 milyon dolar

* Dış ticaret hacmi, % 8,65 artarak 30 milyar 577 milyon dolar,

* Dış ticaret açığı, % 15,77 artarak 4 milyar 910 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılı Nisan ayında % 73,8 iken, 2017 yılı Nisan ayında % 72,3 olarak gerçekleşmiştir.

 

Son 12 aylık dönemde,  

* İhracat bir önceki yıla göre % 4,7 oranında artış ile 146 milyar 623 milyon dolar, ithalat ise % 2,1 oranındaki artış ile 203 milyar 771 milyon dolar olmuştur.

* Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre % 3,2 oranında artarak 350 milyar 395 milyon dolar, dış ticaret açığı % 3,9 oranında azalarak 57 milyar 148 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %72,0 olmuştur.

1- Fasıllara Göre İthalat ve İhracat

En fazla ihracat yapılan fasıl “Motorlu kara taşıtları” olmuştur.

2017 yılı Nisan ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları”  faslını (1 milyar 957 milyon dolar), “Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler” (1.191 milyon dolar) ve “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1.074 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir.

En fazla ithalat yapılan fasıl “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahzarları” olmuştur.

2017 yılı Nisan ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde 4 edilen ürünler” faslını (2 milyar 627 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (2 milyar 128 milyon dolar) ve “Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları ” (1 milyar 445 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir.

2 - Ülkelere Göre İthalat ve İhracat

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, BAE ve Irak olmuştur.

2017 yılı Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 126 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri (1.019 milyon dolar) ve Irak (857 milyon dolar) izlemektedir.

En fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Çin, Almanya ve Rusya olmuştur. 

2017 yılı Nisan ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin Halk Cumhuriyeti (1 milyar 647 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 630 milyon dolar) ve Rusya (1 milyar 461 milyon dolar) izlemektedir.

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Nisan Ayı Veri Bülteni 2017