ARGE 250


İhracat Nisan’da ihracat 13 milyar 879 milyon dolar oldu

Turkishtime Dergi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz Nisan ayında ihracat 13 milyar 879 milyon dolar,  ithalat 20 milyar 531 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi de  % 12,56 artarak 34 milyar 410 milyon dolar oldu.

1.Genel İhracat ve İthalat

2018 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre;

• İhracat, % 8,59 artarak 13 milyar 879 milyon dolar,
• İthalat, % 15,42 artarak 20 milyar 531 milyon dolar,
• Dış ticaret hacmi, % 12,56 artarak 34 milyar 410 milyon dolar,
• Dış ticaret açığı, % 32,83 artarak 6 milyar 652 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı Nisan ayında % 71,8 iken, 2018 yılı Nisan ayında % 67,6 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1: Dış Ticaret Verileri ( Milyon Dolar)

Son 12 aylık dönemde,

• İhracat bir önceki yıla göre % 10,2 oranında artış ile 161 milyar 395 milyon dolar, ithalat ise % 21,7 oranındaki artış ile 248 milyar 8 milyon dolar olmuştur.
• Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre % 16,9 oranında artarak 409 milyar 403 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %65,1 olmuştur.

I. Fasıllara Göre İthalat ve İhracat

Tablo 2: Fasıl Verilerine Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan fasıl “Motorlu kara taşıtları” olmuştur.

2018 yılı Nisan ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (2 milyar 498 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 313 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (822 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir.

Tablo 3: Fasıl Verilerine Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan fasıl “Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve Müstahzarları” olmuştur.

2018 yılı Nisan ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” faslını (3 milyar 96 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (2 milyar 409 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (1 milyar 865 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir.

II. Ülkelere Göre İthalat ve İhracat

Tablo 4: Ülkelere Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve İtalya olmuştur.

2018 yılı Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 367 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (852 milyon dolar) ve İtalya (786 milyon dolar) izlemektedir.

Tablo 4: Ülkelere Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, Rusya ve Çin, olmuştur.

2018 yılı Nisan ayında en fazla ithalat yapılan ülke Almanya (1 milyar 978 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Rusya Federasyonu (1 milyar 890 milyon dolar) ve Çin (1 milyar 779 milyon dolar) izlemektedir.

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Nisan Ayı Veri Bülteni 2018