ARGE 250


İhracat Ocak’ta 12 milyar 464 Milyon Dolar Oldu

Turkishtime Dergi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2018 yılının ilk ayı Ocak’ta ihracat, 12 milyar 464 milyon dolar, ithalat ise 21 milyar 518 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi de yüzde 26,60 artarak 33 milyar 982 milyon dolar oldu.

1.Genel İhracat ve İthalat

2018 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre;
• İhracat, % 10,79 artarak 12 milyar 464 milyon dolar,
• İthalat, % 38,01 artarak 21 milyar 518 milyon dolar,
• Dış ticaret hacmi, % 26,60 artarak 33 milyar 982 milyon dolar,
• Dış ticaret açığı, % 108,54 artarak 9 milyar 55 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı Ocak ayında % 72,2 iken, 2018 yılı Ocak ayında % 57,9 olarak gerçekleşmiştir.


Tablo 1: Dış Ticaret Verileri ( Milyon Dolar)

Son 12 aylık dönemde,
• İhracat bir önceki yıla göre % 9,7 oranında artış ile 158 milyar 270 milyon dolar, ithalat ise % 19,4 oranındaki artış ile 239 milyar 718 milyon dolar olmuştur.
• Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre % 15,4 oranında artarak 397 milyar 988 milyon dolar, dış ticaret açığı % 44,1 oranında artarak 81 milyar 448 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %66 olmuştur.

Fasıllara Göre İthalat ve İhracat

Tablo 2: Fasıl Verilerine Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan fasıl “Motorlu kara taşıtları” olmuştur.
2018 yılı Ocak ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (1 milyar 829 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 160 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (860 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir.


Tablo 3: Fasıl Verilerine Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan fasıl “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahzarları” olmuştur.
2018 yılı Ocak ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” faslını (3 milyar 627 milyon dolar), “Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar” (2 milyar 371 milyon dolar) ve “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (2 milyar 288 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir.

I. Ülkelere Göre İthalat ve İhracat


Tablo 4: Ülkelere Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve İtalya olmuştur.
2018 yılı Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 347 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (746 milyon dolar) ve İtalya (743 milyon dolar) izlemektedir.


Tablo 4: Ülkelere Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Çin, Rusya ve Almanya olmuştur.
2018 yılı Ocak ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin (2 milyar 176 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Rusya (2 milyar 45 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 630 milyon dolar) izlemektedir.

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ocak Ayı Veri Bülteni 2018